Wat verandert er in 2019 voor uw eigen bijdrage Wmo in Gulpen-Wittem?

Vanaf 2019 verandert de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).

Wat betekent dat voor u?

 • Er wordt niet meer gekeken naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage. Iedereen betaalt een eigen bijdrage van maximaal € 14,- per 4 weken;
 • Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.
 • Betaalt u al een bijdrage voor opvang, beschermd wonen of zorg vanuit de Wet langdurige zorg binnen het huishouden? Dan betaalt u de Wmo-bijdrage niet.
 • In de volgende gevallen betaalt u eveneens geen Wmo-bijdrage:
  Voor rolstoelen;
  Vervoer op Maat via “Omnibuzz”;
  Woningaanpassingen in algemene ruimten die gedeeld gebruikt worden;
  Wmo-maatwerkvoorzieningen voor minderjarigen (behalve woningaanpassingen).

Brief Centraal Administratiekantoor

Het kabinet heeft recent besloten dat iedereen in Nederland vanaf 2019 een eigen bijdrage betaalt van maximaal € 17,50 per 4 weken. Dit is door het Centraal Administratiekantoor (CAK) in december 2018 per brief medegedeeld aan alle personen die een eigen bijdrage Wmo betalen. Omdat in 2018 de minimale eigen bijdrage in Gulpen-Wittem € 14,08 bedroeg, kan deze aangekondigde (landelijke) verhoging tot onrust hebben geleid bij de ontvangers van deze brief.

Besluit Gulpen-Wittem

In de brief van het CAK staat beschreven dat gemeenten mogen afwijken van de landelijke eigen bijdrage en desgewenst een lagere eigen bijdrage opleggen aan haar inwoners. De gemeente Gulpen-Wittem heeft hiervoor gekozen. Op 20 december jl. heeft de gemeenteraad van Gulpen-Wittem bepaald dat de eigen bijdrage Wmo in Gulpen-Wittem maximaal € 14,- per 4 weken bedraagt. Vanaf maart 2019 krijgen alle ontvangers van een Wmo-maatwerkvoorziening hierover een brief (beschikking) van het CAK.
 

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken