Informatieavond onderhouds- reconstructiewerkzaamheden Eys

Op donderdag 21 februari vindt van 19.00  tot 21.00 uur in de voetbalkantine in Eys (Sportpark Hanzon) een inloop-avond plaats. Het betreft een informatie-avond voor de inwoners van de Lodewijk 14e straat, Pastoor Duckweilerweg en omgeving Eys. U kunt vrij inlopen.
Per 1 januari 2019 is de stimuleringsregeling afkoppelen regenwater particuliere oppervlakken van kracht in de gemeente Gulpen-Wittem. Dit betekent dat de gemeente een financiële bijdrage levert als u het regenwater van uw woning niet meer in het riool laat lopen. Een medewerker van Gulpen-Wittem is aanwezig om uit te leggen wat dat voor U kan betekenen. Verder wordt informatie verstrekt over de planning, fasering, verkeersmaatregelen en kunnen specifieke wensen/eisen m.b.t. de uitvoering van het project worden ingebracht.

Onderhouds- en reconstructiewerkzaamheden

Lodewijk 14e straat
In de Lodewijk 14e straat wordt een regenwaterriool aangelegd ter hoogte van huisnummer 1-19 en 22-36. In verband met deze werkzaamheden wordt het oppervlaktewater van de hele straat afgekoppeld van het bestaande rioolstelsel. Verder wordt de asfaltverharding en de bestrating vernieuwd.

Pastoor Duckweilerweg
De Pastoor Duckweilerweg wordt voorzien van een nieuwe asfaltconstructie, nieuwe trottoirbanden en betontegels. Tevens worden nieuwe kolken aangebracht ten behoeve van de afwatering van het regenwater.

Uitvoerder werkzaamheden

Laeven Infra B.V. voert de werkzaamheden uit en treft momenteel voorbereidingen om ná de carnaval te kunnen starten met de daadwerkelijke uitvoering. De werkzaamheden zullen enige mate van overlast veroorzaken, doch door de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren trachten wij de overlast tot een minimum te beperken.

Informatie

Op onze website kunt u de definitieve ontwerpen inzien.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken