Alzheimercafé gestart in Gulpen

Onlangs is in Gulpen het Alzheimercafé gestart. Het Alzheimercafé is een maandelijkse ontmoetingsplaats voor iedereen die meer wil weten over dementie of steun zoekt bij lotgenoten. Tijdens elke bijeenkomst staat één onderwerp centraal, toegelicht door een deskundige.

Thema’s

Het thema van de tweede bijeenkomst woensdag 24 april is: ‘De diagnose Alzheimer: en nu?’ De casemanagers Tessa Sprokel en Brianne van de Vondervoort geven informatie over de ketenzorg Hulp bij Dementie. Wat kan de casemanager betekenen voor de patiënt en de mantelzorger?
Het thema van de bijeenkomst van woensdag 29 mei is: “Helpt muziek bij dementie?” Als praten niet meer kan, is er nog wel contact mogelijk via muziek en bewegen? Helpt muziek bij geheugenverlies en hersenschade? Spreker is de muziektherapeut de heer B. Eggen.

Wanneer is het Alzheimer Café Gulpen?

De bijeenkomsten van het Alzheimer Café Gulpen vinden eens per maand plaats in de parochiezaal te Gulpen: elke laatste woensdag van de maand, ’s middags. U bent welkom vanaf 14.00 uur. Het programma is van 14.30 tot 16.00 uur. De ingang van de parochiezaal is tegenover de zijingang van de Sint Petruskerk. U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis.

Leven naast de Brouwerij

Het Alzheimercafé Gulpen is een initiatief van Leven naast de Brouwerij, dat ook uitvoering geeft aan het Taalcafé, de Hoeskamer van Gullepe, het Repaircafé en het Jongerencafé. Het wordt mede mogelijk gemaakt door de Rotary Gulpen-Vaals, gemeente Gulpen-Wittem en de KNHM en wordt ondersteund door Alzheimer Nederland, Envida, Sevagram, Trajekt, Paus Franciscusgroep Wijlre en Steunpunt Mantelzorg Zuid.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken