Terugblik startbijeenkomst Centrumplan Gulpen fase 2

Op 11 juni 2019 vond een startbijeenkomst plaats, waarbij bewoners, ondernemers en belanghebbenden werden gevraagd mee te denken over de inrichting van de Dorpsstraat, Markt, Rosstraat, Kapelaan Pendersplein en Kiebeukel.

De bijeenkomst werd door ca. 30 belanghebbenden bezocht en als zeer positief ervaren. De aanwezigen werden in de gelegenheid gesteld om opmerkingen te maken op de voorliggende overzichtstekeningen. Hiervan werd gretig gebruik gemaakt. Tevens konden mensen zich opgeven om zitting te nemen in een van de werkgroepen, waarin het ontwerp verder besproken en uitgewerkt wordt. Vanuit alle deelgebieden van het Centrumplan hebben voldoende mensen interesse getoond voor deelname aan een werkgroep. De werkgroepen worden na de zomervakantie uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst in het gemeentehuis van Gulpen.

De input van deze startbijeenkomst wordt geïnventariseerd door Bureau Verbeek en verwerkt in een eerste schets. De avond werd omstreeks 21.00 uur beeïndigd en de algemene stemming was positief. De aanwezigen waren erg te spreken over deze manier van burgerparticipatie.  

Benieuwd naar de presentatie van de startbijeenkomst of wilt u zich aanmelden voor een van de werkgroepen? Kijk dan op Gebiedsontwikkeling > Reconstructie Looierstraat en Gulp Gulpen.       

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken