Alle leden van de gemeenteraad krijgen de kans om middels een column over het werk als gemeenteraadslid en over zichzelf iets te vertellen. Frans Derksen Balans Gulpen-Wittem aan het woord!

Doet u mee?

Vaak denk ik wel eens: hoeveel ruimte heeft de gemeenteraad eigenlijk nog. Het Rijk legt steeds meer taken bij de gemeente neer, of neemt wetten aan die door de gemeente navolging dienen te krijgen. Dat kleine deel dat nog beïnvloedbaar is, kunnen wij bereiken door optimaal om te gaan met de zelfsturing. Burgers die zelf de handen uit de mouwen willen steken en mee willen denken. Inwoners van de kernen bepalen dan zelf wat er binnen hun dorp opgepakt kan worden of waar knelpunten aangepakt worden. Al heeft het werken met een kernoverleg ook kanttekeningen. Is een kernoverleg een afspiegeling van de inwoners van het dorp? Is er voldoende draagkracht voor de activiteiten van het kernoverleg? En wij als raadsleden moeten ook inzien dat werken met een kernoverleg een andere aanpak vereist. Dat betekent anders durven denken. En als fractievoorzitter van Balans Gulpen-Wittem durf ik buiten de gebaande paden te denken en te doen. DOET U MEE?

Frans Derksen Balans Gulpen-Wittem
 

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken