Eén organisatie voor jeugdgezondheidszorg in Zuid-Limburg

De Zuid-Limburgse gemeenten besluiten om de vier organisaties voor jeugdgezondheidszorg (JGZ) per 1 januari 2020 samen te voegen tot 1 organisatie. Deze organisatie zal vallen onder de GGD Zuid Limburg. Nu bieden Envida, Meander en Zuyderland jeugdgezondheidszorg aan kinderen van 0-4 jaar en de GGD Zuid Limburg aan jeugd van 4-18 jaar.

Wethouder van der Kleij legt uit: “Vier organisaties gaan samen de jeugdgezondheidszorg uitvoeren van kinderen van 0 tot 18 jaar en gaan vanaf 1 januari op in 1 organisatie. Hierdoor zal er straks geen knip meer zijn tussen het consultatiebureau en de jeugdgezondheidszorg zorg vanaf 4 jaar. Het wordt één lijn, waarbij kinderen worden gevolgd vanaf hun geboorte tot 18 jaar. Daar waar mogelijk ook zelfs onder begeleiding van dezelfde jeugdarts.”
 

Dezelfde locaties

Voor ouders en kinderen is het fijner om bij dezelfde organisatie en bij dezelfde deskundigen één keer hun verhaal te vertellen. Dat kan straks op dezelfde locaties als nu. Omdat alle kinderen in het gezin onder hetzelfde team vallen, kan de jeugdgezondheidszorg nog beter gezinsgericht werken. Want als een kind iets overkomt, kan dat effect hebben op alle kinderen in het gezin.

Achterstanden inlopen

De maatschappij verandert. Meer kinderen groeien op in een gezin met multiproblematiek, zoals armoede, verslaving en huiselijk geweld. En hoewel het met de meeste kinderen in Zuid-Limburg goed gaat, is de situatie niet gunstig ten opzichte van de rest van Nederland. Er is op vele gebieden sprake van een achterstand. De nieuwe JGZ-organisatie wil de groep kinderen waar het goed mee gaat vergroten. “Dit sluit naadloos aan bij wat de gemeenten willen”, zegt burgemeester Mirjam Clermonts van Meerssen. “Wij willen de achterstanden op het gebied van gezondheid inlopen. Meer aandacht voor een gezonde jeugd is één van de prioriteiten. De jeugdgezondheidszorg is hierbij heel belangrijk.” 

Preventieve aanpak

De jeugdgezondheidszorg heeft vrijwel alle kinderen van 0-18 jaar in beeld en weet of ze gezond opgroeien. Daardoor kunnen problemen worden voorkomen of vroegtijdig worden gesignaleerd. Zo kan de jeugdgezondheidszorg zorgen voor lichtere of kortere hulp. Deze preventieve aanpak draagt er enerzijds aan bij dat kinderen gezond en veilig opgroeien en helpt anderzijds de druk op de jeugdzorg te verminderen en zwaardere zorg te voorkomen. Limburg heeft de op één na grootste groep jeugd die een beroep doet op jeugdhulp en ook het zorggebruik is hoog. Overigens is jeugdgezondheidszorg niet hetzelfde als jeugdzorg. Jeugdgezondheidszorg is er voor alle kinderen in Nederland en is vrij toegankelijk. Voor jeugdzorg is een indicatie nodig.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken