Gemeentelijke onkruidbestrijding en snoei- en maaiwerkzaamheden

De zomer heeft inmiddels haar intrede gedaan. Zon en regen wisselen elkaar af waardoor hagen en bermen vol in de groei en bloei staan. Ook het onkruid laat zich weer gelden. Tijd om aan de slag te gaan met onkruidbestrijding en snoei- en maaiwerkzaamheden in onze gemeente.

Hoe en wanneer?

  • Sinds enkele jaren bestrijdt de gemeente onkruid op verharde delen zoals stoepen en fietspaden niet meer met chemische middelen, maar op milieubewuste wijze door branden, hete lucht of borstelen. Hiermee verwacht de gemeente dat het straatbeeld op een acceptabel niveau blijft. Dit gebeurt maandelijks tussen mei en oktober.
     
  • Gemeentelijke hagen worden circa twee keer per jaar tussen juni en september machinaal gesnoeid.
     
  • Bermen worden twee tot drie keer per jaar tussen mei en november gemaaid.


 

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken