Ieder kind heeft recht op een dagelijks ontbijt

Een lege maag heeft geen oren!

Het lijkt iets vanzelfsprekends. Ieder kind in Nederland heeft recht op een dagelijks ontbijt. Maar zo vanzelfsprekend is het helaas niet. Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld 6 kinderen per klas – in zowel het basis- als het middelbaar onderwijs – naar school gaanGulpen-Wittem omarmt dat initiatief en draagt hier graag haar steentje aan bij. zonder ontbijt, omdat hun ouders dit niet kunnen betalen.Gulpen-Wittem omarmt dit initiatief en draagt hier graag haar steentje aan bij.

“In Nederland leven meer dan 400.000 kinderen onder de armoedegrens”, vertelt initiatiefnemer en Voorzitter Jacques Hendrikx gedreven. “In een welvarend land als het onze kan het gewoon niet zo zijn dat kinderen met honger op school zitten. Wegkijken is geen optie, hier gaan we met z’n allen iets aan doen.”

De essentie

“Een goed ontbijt is onmisbaar. Kinderen die niet ontbijten, kunnen zich slecht concentreren, waardoor ze de leerstof op school niet of nauwelijks opnemen. Het gevolg; zwakke(re) schoolprestaties, minder sociale contacten en beperkte sportparticipatie. Het langdurig ontbreken van broodnodige basale voeding in de ochtend kan daarmee desastreuze effecten hebben op allerlei andere aspecten van het leven van een kind. Die negatieve spiraal gaan we doorbreken.”

Bij de kinderen thuis

“Voor alle duidelijkheid: Het Nationaal Jeugd Ontbijt is iets anders dan het Nationaal School Ontbijt. Het Nationaal School Ontbijt is een groots evenement waarbij één keer per jaar, gedurende één week campagne wordt gevoerd om aandacht te vragen voor het belang van een dagelijks ontbijt. Die week wordt afgesloten met een ontbijt op school. Het Nationaal Jeugd Ontbijt daarentegen is 365 dagen per jaar actief. Onze vrijwilligers - stuk voor stuk betrokken mensen met het hart op de juiste plek - leveren iedere week gratis 7 gezonde, voedzame BIO ontbijten af bij de deelnemende kinderen thuis. Uiteraard volledig anoniem om stigmatisering van kind, ouders én school te voorkomen. Er bestaat immers bij deze gezinnen vaak een groot gevoel van schaamte. Heel bewust komen we bij de gezinnen thuis, omdat we vinden dat kinderen samen met hun familie aan de keukentafel moeten kunnen genieten van een lekker dagelijks voedzaam ontbijt.”

Samenwerking met scholen en gemeenten

Na een succesvolle pilot in samenwerking met 7 basisscholen bij 35 scholieren in ’s-Hertogenbosch wordt het initiatief nu uitgerold over de rest van Nederland. Inmiddels doen enkele tientallen gemeenten mee aan het Nationaal Jeugd Ontbijt, waaronder in Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten. “Het is onze ambitie om in alle 355 gemeenten in Nederland actief te worden. Voor slechts 78 eurocent per kind per dag kan ieder kind van iedere school in iedere gemeente met het Nationaal Jeugd Ontbijt meedoen. De financiering van de dagelijkse ontbijten vindt op dit moment nog veelvuldig plaats vanuit de ‘Jetta Klijnsma’ gelden ter voorkoming van armoede bij kinderen. Dat is een structureel overheidsfonds dat iedere gemeente krijgt toebedeeld naar rato van het aantal inwoners. Via scholen komen we de kinderen die het dagelijks ontbijt nu nog ontberen, op het spoor. Ouders die onze hulp nodig hebben, kunnen bij hun eigen school informeren of zij zich al hebben aangesloten bij ons initiatief en om een Aanmeldingsformulier op te halen.”

Vrijwilligers gezocht

“Om onze ambitie te realiseren, zijn we naarstig op zoek naar vrijwilligers. We zoeken mensen voor het ophalen van de boxen op een vaststaand punt om de wekelijkse bezorging van de BIO ontbijt box bij de gezinnen thuis. Deze inzet van vrijwilligers is onmisbaar. Wij roepen iedereen die 2 uurtjes per week aan dit mooie initiatief willen besteden dan ook vooral op zich bij ons te melden via info@nationaaljeugdontbijt.nl.”

De kracht van het individu

Wat drijft Hendrikx, een energieke senior van 70 jaar, om zich zo in te zetten voor de stichting? “Ik ben een idealist. Ik leef met de 5D’s: Dromen, Denken, Durven, Doen en Daadkracht. Ik geloof dan ook in de kracht van het individu. Als we allemaal een klein steentje bijdragen, kunnen we de wereld veranderen; ja zelfs verbeteren!”

Meer informatie is te vinden op www.nationaaljeugdontbijt.nl

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken