Gemeentehuis op 20 september gesloten

Het gemeentehuis van Gulpen-Wittem is op vrijdag 20 september 2019 i.v.m. een personeelsbijeenkomst voor alle diensten gesloten. Let op: een aangifte van geboorte dient te gebeuren binnen 3 dagen na de dag van de bevalling. Hierbij moet de aanvrager zich kunnen identificeren. Bij overlijden is het zaak dat de lijkbezorging na 36 uur maar binnen 6 werkdagen na overlijden plaatsheeft

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken