Basisonderwijs en (kinder)opvang ook in Gulpen-Wittem weer gedeeltelijk opgestart

Door de landelijke maatregelen om het coronavirus in te dammen moesten scholen en (kinder)opvangcentra noodgedwongen de deuren sluiten. Alle locaties werden alleen opengesteld voor noodopvang. Docenten verzorgden het onderwijs via online lesprogramma’s. De gemeente is verantwoordelijk voor de coördinatie van de noodopvang. Dankzij de inzet, de flexibiliteit en het doorzettingsvermogen van iedereen is er al vanaf het begin een prettige samenwerking. Wethouder Marion van der Kleij heeft op donderdag 14 mei een bezoek gebracht aan basisscholen en opvangcentra in Gulpen-Wittem om hen te bedanken en een attentie te overhandigen.

Veel jonge kinderen keken al een tijd uit naar dit moment: maandag 11 mei mochten zij eindelijk weer naar de basisschool of naar de (kinder)opvang. Scholen en opvangcentra hebben, na 8 weken gesloten te zijn geweest, hun deuren weer gedeeltelijk geopend. Het reguliere onderwijs kan weer worden hervat. De vrolijke en blijde gezichtjes van alle kinderen bij het weerzien van hun juf of meester lieten zien dat zij er weer veel zin in hadden. Binnen en buiten de scholen en opvangcentra is er veel aandacht voor de 1,5 meter maatregel. De wijze waarop dit een plek moet krijgen in onze samenleving is natuurlijk ook spannend voor docenten en ouders. Dit vergt de komende tijd van iedereen nog flexibiliteit.

Een goede gezondheid en een goede weerstand zijn belangrijk. De gemeente Gulpen-Wittem investeert ook in de gezondheid van haar jongste inwoners. De gemeente is een JOGG-gemeente (jongeren op gezond gewicht) waar gezonde voeding, water drinken en voldoende bewegen centraal staat. In dat kader overhandigde wethouder Marion van der Kleij tijdens een bezoek aan alle basisscholen en kinderopvangcentra kratjes met lokaal fruit van ’t Krieltje uit Wijlre. Wethouder van de Kleij: “Laten we blijven zorgen voor elkaar en investeren in een goede gezondheid, samen!” Een aantal gastouders in Gulpen-Wittem hebben ook noodopvang geboden aan kinderen. Ook zij zullen per post een attentie ontvangen.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken