Welke jongere verdient een lintje?

Gemeente Gulpen-Wittem zet jongeren in het zonnetje met gemeentelijk Jongerenlintje

Soms verdient iemand het om in het zonnetje te worden gezet. Bijvoorbeeld vanwege een bijzondere prestatie, zijn/haar opvallende inzet voor de samenleving of het behalen van een mijlpaal. Speciaal voor jongeren in Gulpen-Wittem heeft de gemeente het Jongerenlintje in het leven geroepen. Het lintje wordt uitgereikt aan jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 20 jaar die een bijzondere prestatie hebben verricht en daardoor een positieve bijdrage hebben geleverd aan de leefbaarheid in de gemeente. Welke jongere of groep jongeren heeft een opvallende inspanning verricht en verdient volgens u een lintje? Laat het ons weten.

Wat valt er onder een ‘bijzondere prestatie’?

De definitie van een bijzondere prestatie is erg breed. Enkele voorbeelden hiervan zijn: het redden van een mens of dier, het leveren van een opvallende bijdrage aan het milieu, het opzetten van een actie voor derden of een sportieve prestatie. Maar ook jongeren die langdurig zorgdragen voor een zieke of hun haren kortknippen om ze te doneren aan een goed doel zijn enkele voorbeelden.

Aanmelden

Kent u zo iemand of een zo’n groep, maak dit dan kenbaar via een digitaal aanmeldformulier op onze website. Let erop dat u het formulier inclusief motivatie volledig invult en dat uw aanvraag uiterlijk 15 september 2021 bij ons binnen is.

U kunt het op twee manieren retourneren.

- Per e-mail naar: info@gulpen-wittem.nl of
- Per post aan: Gemeente Gulpen-Wittem, t.a.v. kabinetsmedewerker, Postbus 56, 6270  AB Gulpen

Selectie en uitreiking

De aanmeldingen die binnenkomen worden door een selectiecommissie in behandeling genomen. Deze commissie bestaat uit  inwoners uit Gulpen-Wittem die begaan zijn met de doelgroep jongeren. De commissie adviseert vervolgens het college van burgemeester en wethouders over de toekenning van de Jongerenlintjes. Wanneer een Jongerenlintje wordt toegekend zal de jongere of de groep jongeren door het college van burgemeester en wethouders tijdens een officiële uitreiking in het zonnetje worden gezet. Deze uitreiking vindt plaats op woensdag 17 november. In die week wordt de Dag van de Rechten van het Kind gevierd.

Vragen en meer informatie

Wilt u meer weten of toch een aanvraagformulier digitaal of per post toegestuurd krijgen? Bel dan naar 043 8800 727 of e-mail: kabinet@gulpen-wittem.nl.
 

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken