Onderhoud onverharde wegen

Halverwege mei begint het jaarlijks onderhoud aan de onverharde wegen in de gemeente Gulpen-Wittem. Elk jaar worden deze wegen in het voorjaar uitgevuld en/of geprofileerd zodat ze hun functie blijven vervullen. Door het hellende landschap in de gemeente, zijn veel onverharde wegen watervoerend. Dat betekent dat bij (hevige) regenbuien het water via deze wegen naar het laagste punt stroomt. De wegen kunnen hierdoor sneller uitspoelen. Dit komt het comfort van deze wegen uiteraard niet ten goede. Maar onverharde wegen zijn nooit zo vlak als wegen van beton of asfalt.

Natuurlijke materialen in plaats van recyclemateriaal

De onderhoudswerkzaamheden bestaan vooral uit het loswerken van de bestaande ondergrond en het herverdelen van deze losgekomen materialen. En wanneer nodig uit het aanvullen van de wegen met natuurlijke materialen en het verdichten van deze wegen. Zien we bij het loswerken van de grond materialen die daar niet thuishoren, worden deze verwijderd.

Naar aanleiding van de wateroverlast in juli 2021 zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd met een gecertificeerd recyclemateriaal. Dit materiaal mag een klein deel bodemvreemde producten bevatten, zoals hout, glas en plastic. Dankzij enkele raapacties door burgers, aannemers en gemeente zijn alle onwenselijke producten verwijderd en liggen de veldwegen er weer goed en acceptabel bij. Ondanks dat dit recyclemateriaal vrij gebruikt mag worden, doen we dit voorlopig niet meer. Tijdens de aanstaande werkzaamheden worden natuurlijke materialen gebruikt. In dit materiaal zitten geen resten van hout, plastic of glas.

Planning

De werkzaamheden beginnen halverwege mei 2022, bij gunstige weersomstandigheden. Uitvoerende partij is Den Ouden Groep. De werkzaamheden kunnen wat overlast geven, bijvoorbeeld een veldweg die korte tijd dicht is. Dit wordt met borden aangegeven.

Contact

Contactpersoon en toezicht namens de gemeente is Bas Cornelissen: 06-22993524. Neem voor meer informatie eerst contact op met Bas Cornelissen. Contactpersoon bij de gemeente is Patrick Cruts: 043-8800687.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken