Natuurlijke waterberging in Partij

In het gebied tussen de Oude Heirbaan en de  Rijksweg/ Partijerweg in Partij wordt in het najaar van 2022 een waterberging van 5.000 kuub gemaakt in combinatie met natuurontwikkeling. Dit houdt in dat er grond langs de Geul en Sinzelbeek wordt weggegraven. Bij hoogwater kan de afgegraven zone overstromen en voor extra waterberging zorgen. Richting de Rijksweg/Partijerweg wordt het gebied opgehoogd. Ook worden er verspreid door het gebied bomen en struiken aangeplant. Na het graafwerk en de aanplant ontstaat er een natuurlijk weidegebied met extra wandelpaden.

Wateroverlast in de toekomst zoveel mogelijk beperken

Wethouder Piet Franssen is blij met de ontwikkeling van het gebied: “De gemeente geeft de grond in bruikleen vanwege het maatschappelijke belang van dit project. Na de waterramp van vorig jaar stellen we alles in het werk om wateroverlast in de toekomst zoveel mogelijk te beperken. Onderdeel daarvan is meer ruimte bieden aan het water, daar waar dat kan. Dat we dat hier ook nog kunnen combineren met natuurontwikkeling is helemaal mooi. Zeker als je bedenkt dat het natuurgebied straks via wandelpaden toegankelijk is voor iedereen die er van wil genieten.”

Brand Bierbrouwerij en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling financieren de aanleg van deze waterberging. Ruim een derde deel van de bergingscapaciteit die ontstaat, compenseert het verlies aan ruimte voor water bij het opslagterrein van Brand aan de Geul achter de bierbrouwerij in Wijlre. Twee derde van de berging draagt aanvullend bij aan het vergroten van de hoogwaterveiligheid.

Wethouder en samenwerkingspartners bij plattegrond landschap

Van links naar rechts: Piet Franssen (Wethouder Gulpen-Wittem), Geert Gabriels (gedeputeerde provincie Limburg), Joop Wiggers (Brand Bierbrouwerij) en Hettie Meertens (Ark Natuurontwikkeling)

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken