Veilig buitengebied (Vul de enquête in)

De georganiseerde misdaad weet de weg naar het buitengebied van gemeenten steeds beter te vinden. Het buitengebied is groot en uitgestrekt. We willen graag dat ons buitengebied veilig en leefbaar blijft. Om onveilige situaties en criminaliteit in het buitengebied te herkennen, aan te pakken én te voorkomen, werken de Heuvellandgemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals, Valkenburg aan de Geul samen met verschillende partijen aan het project Veilig Buitengebied.

Enquête

Vorige week hebben inwoners en ondernemers die wonen in het buitengebied een brief van de gemeente ontvangen met het verzoek om deel te nemen aan een enquête. In deze enquête komen verschillende onderwerpen over veiligheid in het buitengebied aan de orde. Zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van toezicht, de ervaren (on)veiligheidsgevoelens en het onderhoud en beheer van het gebied. Burgemeester Ramaekers-Rutjens: “Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen die de brief hebben ontvangen de vragenlijst ook invullen. Met behulp van deze resultaten krijgen wij een beter beeld van wat er op dit moment in het buitengebied speelt. We bespreken dit met de partners van Veilig Buitengebied. De juiste informatie zorgt dat we de juiste stappen kunnen nemen.”

De enquêtes kunnen nog worden ingevuld tot en met 17 maart.

Wat is Veilig Buitengebied?

Veilig Buitengebied is een samenwerkingsverband tussen de gemeente en verschillende partners, waaronder het Platform Veilig Ondernemen Limburg (PVO-L), politie, brandweer, Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), het Limburgs Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waterschap Limburg, de Wildbeheereenheden en de (agrarische) ondernemers en bewoners in het buitengebied. Door samenwerking kunnen de partijen goed en snel optreden bij criminaliteit  en onveiligheid in het buitengebied. Aan de ene kant om het te voorkomen en aan de andere kant om het te bestrijden.

Save the date

De Heuvellandgemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul organiseren samen met verschillende partijen waaronder PVO-L informatiebijeenkomsten voor ondernemers en bewoners in het buitengebied om o.a. meer bewustwording te creëren over de signalen die je kunt zien wanneer sprake is van ondermijnende criminaliteit. Deze bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data:

  • 15 mei in Eijsden- Margraten
  • 16 mei in Valkenburg
  • 17 mei in Vaals
  • 31 mei in Gulpen-Wittem
  • 1 juni in Meerssen

Meer informatie over de bijeenkomst volgt binnenkort.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken