Procedure bestemmingsplan

Voordat een bestemmingsplan geldig is, volgt de gemeente een procedure. Deze zorgt ervoor dat inwoners volop mee kunnen denken. Uw mening wordt meegenomen in het besluit van de gemeenteraad. De procedure bestaat uit een aantal fasen: voorontwerp (indien van toepassing), ontwerp en vaststelling.

Wat u moet weten

Wilt u meer weten over de procedure? Lees meer op de website ovee de NWRO: nieuwe Wet ruimtelijke ordening.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken