Aanvragen inrit

U wilt een inrit aanleggen of wijzigen op gemeentegrond.

Aanvragen inrit

Wat u moet weten

Wanneer u een in- of uitrit wilt maken bij uw huis of bedrijf heeft u een gemeentelijke instemming/vergunning (provincie) nodig. U wilt bijvoorbeeld een uitrit maken van uw garage naar de weg.

Het is verboden om zonder instemming:

  • Een uitweg te maken naar de weg
  • Gebruik te maken van de weg, bijvoorbeeld verlaging van het trottoir
  • Een bestaande inrit te veranderen

Kosten

De uitvoering van de aanleg/verbreding vindt op gemeentegrond plaats door de gemeente. De kosten komen geheel voor rekening van de melder.

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan de regels aangegeven met betrekking tot het maken en veranderen van uitwegen.

Indien u aan een provinciale weg woont en de inrit op een provinciale weg uitkomt, dan wordt deze inrit niet aan de gemeentelijke APV, maar aan de beleidsregels van de Provincie Limburg getoetst. Dan geldt hiervoor een andere procedure. U dient dan een vergunningsaanvraag via het Omgevingsloket te doen.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken