Duurzame woningmaatregelen Gulpen-Wittem

Nieuwe energie in Limburg

Energie besparen en duurzame energie opwekken kan op verschillende manieren. Huiseigenaren kunnen eigen stroom opwekken met zonnepanelen, de woning isoleren of besparen op gaskosten met een warmtepomp, een nieuwe cv-ketel met hybridewarmtepomp of een zonneboiler.

Al deze maatregelen zorgen dat men de woning klaar maakt voor een duurzame toekomst. Op de website Nieuwe Energie in Limburg staan alle mogelijkheden voor Gulpen-Wittem beschreven. U vindt hier tevens de projecten die de gemeente uitvoert op gebied van duurzame ontwikkeling bij bestaande bouw. Naast tips en informatie over de maatregelen staan ook de financiële mogelijkheden weergegeven. Van subsidie tot lening.

Bekijk de website Nieuwe Energie in Limburg

Duurzame woningmaatregelen logo Gulpen-Wittem. Divrse gekleurde stippen

Brand Bierbrouwerij en gemeente Gulpen-Wittem verkennen mogelijkheden energietransitie in Wijlre

Gulpen-Wittem, 26 maart 2020 -  De Brand Bierbrouwerij in Wijlre en de gemeente Gulpen-Wittem slaan de handen ineen en zetten zich met De Groene Cirkel samen in voor de energietransitie. In de energietransitie vervangen we fossiele brandstoffen door duurzame energiebronnen. De twee partijen gaan onderzoeken of de gezamenlijke behoefte die de Brand Bierbrouwerij en de omliggende gebouwen hebben ten aanzien van warmteproductie gekoppeld kunnen worden aan dezelfde duurzame energiebron.
Onderzoek naar de technische, financiële en maatschappelijke haalbaarheid draagt bij aan de landelijke wens om te leren op welke manier ‘aardgasvrij wonen’ op lokaal niveau kan worden ingericht. Daarom vragen we een Rijksbijdrage aan binnen het kader van Programma Aardgasvrije Wijken (PAW).

Aanpak

In 2050 moeten alle woningen aardgasvrij zijn. Dit is vastgesteld in het nationaal Klimaatakkoord. Lokaal werken gemeenten hieraan. Vaak in samenwerking met bedrijfsleven, andere overheden en instellingen. De samenwerking in De Groene Cirkel tussen gemeente Gulpen-Wittem en de Brand Bierbrouwerij is hier een voorbeeld van en een unieke kans. Midden 2019 heeft Heineken Netherlands Supply BV, eigenaar van de Brand Bierbrouwerij, contact gezocht met de gemeente met de vraag of er samenwerking mogelijk is in de energietransitie. Een verzoek dat mooi aansluit bij de aanpak van de gemeente. Want Gulpen-Wittem werkt net als alle gemeenten aan een transitievisie Warmte, die de technische mogelijkheden beschrijft met een tijdspad waarin staat wanneer welke wijk van het aardgas af kan. Dat is belangrijk omdat we ernaar streven om voor 2030 al 20% van de woningen in elke gemeente van het aardgas af te hebben.

De eerste verkenningen zijn heel bemoedigend

Voor Wijlre lijkt een biomassacentrale gestookt met snoeihout uit onze gemeente een mogelijkheid te zijn om stoom op te wekken voor de brouwerij en warm water voor de woningen. Het transport van stoom en warm water zou via een gezamenlijk warmtenet kunnen verlopen. Dit lijkt voor beide partijen financieel voordelig en heeft daarnaast als voordeel dat water van relatief hoge temperatuur kan worden ingezet voor de warmtevraag van de woningen, waarmee de woningen met relatief eenvoudige aanpassingen toekomstbestendig gemaakt kunnen worden.

Rijksbijdrage binnen het kader van PAW

Binnen de subsidieregeling die de Rijksoverheid beschikbaar heeft gesteld om de overgang naar aardgasvrij wonen te stimuleren kan elke gemeente voor 1 mei 2020 een project indienen voor bijdrage. Naast het leerproces is het initiatief ook een unieke kans voor de dorpskern Wijlre, omdat het financiële voordelen biedt ten opzichte van alternatieven als verwarming met een eigen warmtepomp.

Participatie

De gemeente Gulpen-Wittem betrekt haar bewoners bij de ontwikkeling van dit soort plannen. Daarom maakt participatie essentieel onderdeel uit van de plannen. Als blijkt dat het idee haalbaar is worden de plannen in nauw overleg met de omgeving, de Brand Bier Brouwerij, Woningstichting Woonpunt, de Provincie Limburg en eventueel andere betrokkenen verder uitgewerkt.

Heeft u over bovenstaande vragen? Stuur uw vraag naar aardgasvrij@gulpen-wittem.nl

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken