Start- en gereedmelding bouwwerkzaamheden

U heeft een omgevingsvergunning gekregen voor bouwwerkzaamheden. Vervolgens moet u bouwen volgens de eisen in deze vergunning. Melding is een verplichting vanuit de wetgeving.

De start van uw bouwactiviteiten meldt u via onderstaand formulier. Doe dit ten minste drie werkdagen voordat u daadwerkelijk met de werkzaamheden begint.

Ook als bouwactiviteiten zijn afgerond, moet u dit zo spoedig mogelijk melden. Er wordt dan bekeken of u gebouwd heeft volgens de regels in de vergunning, waarna u het gebouw in gebruik mag nemen.

Voor sloopwerkzaamheden geldt hetzelfde als voor bouwwerkzaamheden. Aan- en afmelding gaat via onderstaand meldingsformulier.

Meldingsformulier start- of gereedmelding

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken