Warm zomerweer: neem maatregelen tegen de zon en hitte. Lees meer...

Berichtgeving Veiligheidsregio Zuid-Limburg

14 juli | Nieuwe noodverordening vastgesteld

De nieuwe noodverordening van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is onlangs gepubliceerd. Te raadplegen op de website van de Veiligheidsregio en via onderstaande link:

Algemene affiche over corona door de veiligheidsregio. Diverse info over afstand houden en de geledende regels

Digitaal meldpunt handhaving corona

Samen stoppen we de verspreiding van het coronavirus. Daarom gelden er voor iedereen in Nederland strikte maatregelen. Meer informatie vindt u op de pagina over 'Coronavirus: actuele informatie voor Gulpen-Wittem'. Om de gezondheidsrisico’s die het coronavirus met zich meebrengt voor iedereen zo veel mogelijk te beperken is het van essentieel belang dat iedereen eigen verantwoordelijkheid neemt en deze maatregelen naleeft. De gemeente zie hier op toe en controleert in samenwerking met politie, handhaving en jeugd- en jongerenwerkers of dat gebeurt. Waar nodig wordt er handhavend opgetreden. Constateert u zaken die tegenstrijdig zijn met de maatregelen? Dan verzoeken wij u dringend om dit te melden via onderstaande link. Uw melding wordt beoordeeld en behandeld.

Bordje voor ondernemers 'hanteer gepaste afstand van 1,5 meter' (PDF, 392.3 kB).
 

Affiche Rijk over maatregelen corona per 1 juli 2020

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken