Berichtgeving Veiligheidsregio Zuid-Limburg

29 mei | Nieuwe noodverordening vastgesteld

De nieuwe noodverordening van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is op vrijdag 29 mei gepubliceerd. Te raadplegen op de website van de Veiligheidsregio en via onderstaande link:

Wat betekent dit voor groepen in de openbare ruimte?

Groepsvorming in de openbare ruimte is nog steeds verboden. Er lijkt de indruk te bestaan dat het wel mag met maximaal tien personen, maar dat is ONJUIST. Mensen moeten altijd tenminste 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Doen ze dat niet dan kan de gemeente handhaven. Voor personen kan de boete oplopen tot € 400,-, voor bedrijven tot € 4000.-.

Let op: er is geen sprake van groepsvorming als het gaat om een gezin of kinderen onder de 12 jaar. De begeleiders van de jonge kinderen moeten wel 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Digitaal meldpunt handhaving corona

Samen stoppen we de verspreiding van het coronavirus. Daarom gelden er voor iedereen in Nederland strikte maatregelen. Meer informatie vindt u op de pagina over 'Coronavirus: actuele informatie voor Gulpen-Wittem'. Om de gezondheidsrisico’s die het coronavirus met zich meebrengt voor iedereen zo veel mogelijk te beperken is het van essentieel belang dat iedereen eigen verantwoordelijkheid neemt en deze maatregelen naleeft. De gemeente zie hier op toe en controleert in samenwerking met politie, handhaving en jeugd- en jongerenwerkers of dat gebeurt. Waar nodig wordt er handhavend opgetreden. Constateert u zaken die tegenstrijdig zijn met de maatregelen? Dan verzoeken wij u dringend om dit te melden via onderstaande link. Uw melding wordt beoordeeld en behandeld.

Bordje voor ondernemers 'hanteer gepaste afstand van 1,5 meter' (PDF, 392.3 kB).
 

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken