Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Berichtgeving veiligheidsregio

14 december | Nederland gaat op slot tot 19 januari.

Lees het nieuwsbericht van de rijksoverheid op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

1 december | in werking treding Tijdelijk Wet Maatregelen Covid 19

Dat betekent dat de ‘Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 18 november 2020’ wordt ingetrokken. Op de website van de Veiligheidsregio vindt u meer informatie.

18 november | Nieuwe noodverordening vastgesteld

Op 18 november 2020 heeft de Veiligheidsregio een nieuwe noodverordening vastgesteld. Deze is te raadplegen op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

4 november | Noodverordening tijdelijke verzwaring lockdown vastgesteld

Op 4 november 2020 heeft de Veiligheidsregio een nieuwe noodverordening vastgesteld. Te raadplegen op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

14 oktober | Nieuwe noodverordening vastgesteld

Op 14 oktober 2020 heeft de Veiligheidsregio een nieuwe noodverordening vastgesteld. Te raadplegen op de website van de Veiligheidsregio.

30 september | Nieuwe noodverordening vastgesteld

Op 30 september 2020 heeft de Veiligheidsregio een nieuwe noodverordening vastgesteld. Te raadplegen op de website van de Veiligheidsregio.

16 september | Nieuwe noodverordening vastgesteld

Op 16 september 2020 heeft de Veiligheidsregio een nieuwe noodverordening vastgesteld. Te raadplegen op de website van de Veiligheidsregio.

8 september | Nieuwe noodverordening vastgesteld

Op 8 september 2020 heeft de Veiligheidsregio een nieuwe noodverordening vastgesteld. Te raadplegen op de website van de Veiligheidsregio.

20 augustus | Aangepaste noodverordening vastgesteld

Op 20 augustus heeft de Veiligheidsregio de noodverordening aangepast. Te raadplegen op de website van de Veiligheidsregio .

10 augustus | Nieuwe noodverordening vastgesteld

Op 10 augustus heeft de Veiligheidsregio een nieuwe noodverordening gepubliceerd. Te raadplegen op de website van de Veiligheidsregio.

 Er zijn weer enkele aanpassingen. Zo zijn de maatregelen in de horeca aangescherpt:

  • Er moet weer altijd gewerkt worden op basis van reservering.
  • Horeca ondernemers moeten een gezondheidscheck doen.
  • De ondernemers moeten gasten verzoeken om hun contactgegevens.
  • Gasten moeten een vaste zitplaats aan tafel of bar toegekend krijgen.

14 juli | Nieuwe noodverordening vastgesteld

De nieuwe noodverordening van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is onlangs gepubliceerd. Te raadplegen op de site van de Veiligheidsregio.

Digitaal meldpunt handhaving corona

Samen stoppen we de verspreiding van het coronavirus. Daarom gelden er voor iedereen in Nederland strikte maatregelen. Meer informatie vindt u op de pagina over 'Coronavirus: actuele informatie voor Gulpen-Wittem'. Om de gezondheidsrisico’s die het coronavirus met zich meebrengt voor iedereen zo veel mogelijk te beperken is het van essentieel belang dat iedereen eigen verantwoordelijkheid neemt en deze maatregelen naleeft. De gemeente zie hier op toe en controleert in samenwerking met politie, handhaving en jeugd- en jongerenwerkers of dat gebeurt. Waar nodig wordt er handhavend opgetreden. Constateert u zaken die tegenstrijdig zijn met de maatregelen? Dan verzoeken wij u dringend om dit te melden via onderstaande link. Uw melding wordt beoordeeld en behandeld.

Bordje voor ondernemers 'hanteer gepaste afstand van 1,5 meter'.
 

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken