Wat is de impact van corona op het leven, wonen en werken in Gulpen-Wittem?

Doe mee aan het onderzoek!

Vanaf maandag 10 mei kunt u deelnemen aan een onderzoek over de impact van Corona in Gulpen-Wittem. Door deel te nemen helpt u de gemeente om een beeld te krijgen van waar inwoners, ondernemers, verenigingen, stichtingen en overige instellingen behoefte aan hebben. Welke weerslag heeft corona op uw leven gehad en hoe ziet het nieuwe normaal er voor u uit? Uw inbreng en mening is heel erg waardevol voor ons. De gemeente kan aan de hand van de uitkomst beter bepalen op welke manier de lokale samenleving ondersteuning nodig heeft.

Start het onderzoek naar de impact van corona

De komst van het coronavirus heeft veel teweeg gebracht. Van het ene op het andere moment werden alle activiteiten en bijeenkomsten afgelast, de horeca werd gesloten, sportclubs werden stilgelegd en het onderwijs vond massaal thuis plaats. Thuiswerken werd voor bijna iedereen de norm en ons sociale leven werd stil gelegd. Dit zijn slechts enkele gevolgen van de complete reeks aan maatregelen die vanaf maart 2020 zijn ingevoerd om de verspreiding van het virus zo veel mogelijk tegen te gaan en die een enorme weerslag hebben gehad op hoe we wonen, werken en leven.

Impact van corona

Maar welke weerslag heeft het dan gehad? Bent u - of gaat u - andere keuzes maken, en waarom? Hoe ziet het nieuwe normaal er volgens u straks uit? En wat heeft onze samenleving nodig om weer op te starten en te bloeien? Nu en richting de toekomst? Dát en nog meer wil de gemeente samen met  u onderzoeken.

Hoe werkt het?

Vanaf 10 mei kunt u deelnemen aan het onderzoek door op de bovenstaande button te klikken. Deelname is gratis en anoniem. Deelnemen duurt ongeveer 10 -15 minuten. U kunt ook schriftelijk meedoen, als u niet over internet beschikt. Neem hiervoor contact op met Moventem via het telefoonnummer 0575 760227.U kunt meedoen tot en met zondag 30 mei.

Resultaten

Nadat het onderzoek is afgerond worden de resultaten naar u teruggekoppeld. Het eindresultaat wordt ook gepubliceerd op www.gulpen-wittemspreekt.nl.

Meer informatie

Het inwonerspanel wordt gecoördineerd en begeleid door onafhankelijk onderzoeksbureau Moventem. Op deze manier wordt de kwaliteit van de onderzoeken en de privacy van inwoners gewaarborgd. U hoeft geen lid te zijn/worden van het panel als u wilt deelnemen aan dit onderzoek. Wilt u wél lid worden? Dan kunt u zich aanmelden aan het einde van de vragenlijst. U wordt dan ook uitgenodigd voor volgende onderzoeken in Gulpen-Wittem. Meer dan 800 inwoners gingen u voor! Kijk voor meer informatie op www.gulpen-wittemspreekt.nl.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken