Informatie voor ondernemers en zelfstandigen

  • Algemene informatie voor ondernemers over corona: kijk op de website van de Rijksoverheid
  • Informatie over het steun- en herstelpakket corona: Rijksoverheid.nl/steunpakket
  • Heeft u vragen over uw onderneming: ga naar de website van de Kamer van Koophandel via kvk.nl/corona
  • Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 2117

Vraag een vergoeding aan voor het controleren van Corona toegangsbewijzen

U kunt een (deel)vergoeding aanvragen wanneer u kosten heeft gemaakt voor het controleren van corona toegangsbewijzen in de periode 1 januari 2022 – 26 maart 2022.

Vanwege de oplopende coronacijfers heeft het Rijk enige tijd geleden besloten om in Nederland te gaan werken met coronatoegangsbewijzen (CTB). Dit is één van de maatregelen die ervoor moeten zorgen dat we grip krijgen op het virus en dat het risico voor de volksgezondheid omlaag gaat. Het naleven van al deze regels is niet niks, en voor velen ook niet makkelijk. Horecaondernemers, dorpshuizen, verenigingen, stichtingen en evenementenorganisaties doen hun uiterste best. Veel CTB-controles gaan al goed, maar soms is er een extra steuntje of helpende hand nodig. Heeft u extra kosten gemaakt om het controleren op coronatoegangsbewijzen mogelijk te maken? Dan kunt u dit melden bij de gemeente. U krijgt mogelijk (een deel van) de kosten vergoed. Hoe? Dat leest u op deze pagina.

Vraag een stimuleringsregeling aan bij de gemeente

Ondernemers in Gulpen-Wittem die willen innoveren kunnen vanaf 1 december gebruikmaken van een stimuleringsregeling. De regeling vergoed een deel van de kosten.

Het is een lastige tijd vanwege het coronavirus. Er zijn al een lange periode veel maatregelen van kracht die ervoor moeten zorgen dat we grip krijgen op het virus en het aantal besmettingen omlaag gaat. Ondernemers doen hun uiterste best om zo goed mogelijk met deze maatregelen om te gaan. Groeien, door-ontwikkelen en innoveren is op dit moment in de dagelijkse praktijk niet makkelijk. Tegelijkertijd staat of valt de toekomst van veel bedrijven met innovatie en vernieuwing. Uit recent onderzoek blijkt dat maar liefst 13% van de ondernemers in onze gemeente behoefte heeft aan ondersteuning om met deze innovatie te starten. Er is behoefte aan coaching, nieuwe communicatiestrategieën en het herzien van ondernemingsplannen.

Gemeente Gulpen-Wittem wil ondernemers graag helpen hierbij. Daarom hebben we een nieuwe stimuleringsregeling beschikbaar gesteld. Met deze regeling kan de gemeente maximaal 80% van de totale kosten van de ondersteuning subsidiëren, met een maximum van € 2.000,- per onderneming. Op deze manier stimuleren we ondernemers te blijven werken aan de toekomst van hun bedrijf. Zo kan bijvoorbeeld de bedrijfsstrategie worden aangepast aan de veranderende omstandigheden die zijn ontstaan door de coronacrisis.

Bij ondersteuning kunt u denken aan bijvoorbeeld:

  • Het verbeteren van de communicatie
  • Het verbeteren van het contact met klanten
  • Het opstellen van een ondernemingsplan
  • Het (her)ontwikkelen van een (nieuw)product of dienst.

Aanvragen

Deze regeling loopt van 1 december 2021 tot 30 juni 2022. Wilt u de regeling aanvragen? Mail naar bedrijven@gulpen-wittem.nl. Wij helpen u graag verder.

Ondersteuning voor ondernemers

Kamer van Koophandel

Ook de Kamer van Koophandel biedt hulp aan ondernemers via hun Coronaloket. Dit loket is bedoeld voor vragen over de gevolgen van het coronavirus voor bedrijven en ondernemers. Er staat een heel team aan professionals klaar om concrete vragen te beantwoorden. Bovendien bieden ze via hun vraagbaak op de site al veel antwoorden aan. Het Corona loket is telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur via 0800 2117.

Op de website Ondernemersplein (van Kamer van Koophandel) leest u welke maatregelen er zijn ter compensatie voor ondernemers. En bij welke overheidsorganisaties u terecht kunt voor advies of om zaken te regelen. 

Ondernemersklankbord

OKB helpt tijdens de coronaproblematiek. U ziet door de bomen het bos niet meer? Waar kunt u terecht voor financiële ondersteuning? OKB helpt bij al uw vragen over waar en bij wie u terecht kunt en hoe u steun kunt aanvragen. De vrijwillige en onbetaalde adviseurs geven u één op één advies.

MKB Limburg Ondernemersplatform

MKB-Limburg heeft in samenwerking met haar partners, voor ondernemers in Limburg een interactief platform in het leven geroepen. Hier vindt u informatie, een forum en een trainingsprogramma Crisismanagement. Het platform brengt ondernemers en experts bij elkaar. Deelname aan het platform is voor alle ondernemers in Limburg kosteloos.

LIOF

LIOF is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Limburg en ondersteunt innovatieve ondernemers met advies, netwerk en financiering. We zijn er voor elke startup, scale-up en mkb’er met een innovatief idee, een businessplan of een financieringsvraag én voor (buitenlandse) ondernemers die zich in Limburg willen vestigen. Daarnaast helpen wij met grensoverschrijdende samenwerking en internationaal zakendoen. Samen met ondernemers en partners werken we toe naar een slimmer, duurzamer en gezonder Limburg door in te zetten op de transities energie, circulariteit, gezondheid en digitalisering.

Kickstartfonds

De coronacrisis heeft grote impact op bedrijven. Ondernemers moeten snel inspelen op de veranderende maatschappij en economie. De in de Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL) vertegenwoordigde partijen introduceren daarom het zogenaamde Kickstartfonds: een bijdrage aan initiatieven van samenwerkende bedrijven, die de kansen willen benutten die de veranderingen met zich meebrengen. Via het Kickstartfonds kunnen samenwerkende ondernemers een bijdrage vragen van €10.000,-. Deze bijdrage is bestemd voor samenwerkende ondernemers in de regio Zuid-Limburg, met concrete initiatieven. Hun initiatieven moeten zich in de laatste fase van (door)ontwikkeling bevinden en/of op het punt van uitvoering staan.  Het Fonds beschikt over een totaalbudget van €100.000,-.

Vragen of meer informatie?

Komt u er niet uit of heeft u vragen aan de gemeente? Neem dan contact op met de bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente Gulpen-Wittem via bedrijven@gulpen-wittem.nl of telefoon: +31 (0)43 8800729.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken