Aangifte geboorte

Is uw kind in de gemeente Gulpen-Wittem geboren? Dan doet iemand die daarbij was, aangifte in het Klantcontactcentrum. Dat moet binnen 3 dagen na de geboorte. U belt voor een afspraak met het Klantcontactcentrum.

Afspraak maken

Of bel 14 043

Wat u moet weten

  • U doet aangifte in de gemeente waar uw kind geboren is
  • U hoeft uw kind niet mee te nemen
  • Kan de vader of moeder de geboorte niet zelf aangeven? Dan kan iemand aangifte doen die aanwezig was bij de geboorte (familielid, verloskundige, arts, kraamhulp)
  • Is de 3e dag na de geboorte een feestdag? Dan kunt u de aangifte de eerstvolgende werkdag doen
  • U hoeft geen kinderbijslag en burgerservicenummer (BSN) aan te vragen; deze krijgt u automatisch
  • Informatie over kind erkennen

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs of vreemdelingendocument) van de vader en de moeder (en de aangever als dat niet één van de ouders is)
  • Als u dat heeft: een trouwboekje of een partnerschapsboekje
  • Eventueel erkenningsakte en de akte van naamkeuze

Kosten

De geboorteaangifte is gratis. Wilt u ook een kopie van de geboorteakte? Dan betaalt u € 13,80.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken