Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Heeft u dat gedaan en bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Bezwaar maken (PDF, 52.5 kB)

Bezwaarschrift intrekking (PDF, 43.4 kB)

Machtiging indienen bezwaarschrift (PDF, 47.4 kB)

Bezwaar

Besluiten van de gemeente worden genomen door of namens het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad. Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u bezwaar maken.

  • Bezwaar maken moet binnen 6 weken
  • U kunt niet tegen alle besluiten bezwaar maken. In het besluit staat aangegeven of u wel of geen bezwaar kunt maken

Schriftelijk bezwaar maken

Stuur een brief met de volgende gegevens:

  • Uw naam en adres
  • Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • Tegen welk besluit u bezwaar maakt
  • Kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • Waarom u daartegen bezwaar maakt
  • Uw handtekening
  • Uw telefoonnummer (niet verplicht maar wel wenselijk)

Stuur uw bezwaarschrift per post, mail een scan van de brief naar info@gulpen-wittem.nl of geef de brief af in het Klantcontactcentrum.

Gemeente Gulpen-Wittem
t.a.v. het Klantcontactcentrum
Postbus 56
6270 AB  Gulpen

Afhandeling bezwaarschrift

Meestal komt uw bezwaarschrift bij de onafhankelijke bezwaarschriftcommissie. Voordat deze commissie adviseert over uw bezwaar, is er vaak een hoorzitting. Hier kunt u uw bezwaar toelichten. De commissie adviseert aan het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft waartegen u bezwaar heeft gemaakt. Dat kan het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad zijn.

Het bestuursorgaan neemt een besluit over uw bezwaar. Dit heet beslissing op bezwaar. Dat gebeurt meestal binnen 12 weken na het einde van de bezwaartermijn. Dat kan een ander besluit zijn dan de bezwaarschriftencommissie heeft geadviseerd. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om gemotiveerd van het advies af te wijken. U krijgt een brief met het besluit.

Uitvoering besluit tegenhouden

Als een besluit genomen is, mag het worden uitgevoerd. Ook als u bezwaar heeft gemaakt. Wilt u dat het besluit niet wordt uitgevoerd? Dan kunt u de rechter vragen om een voorlopige voorziening. Aan het aanvragen van een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Dit is afhankelijk van het soort zaak. De rechter kan bepalen dat u het geld terugkrijgt als uw verzoek wordt toegewezen.

Beroep

Heeft u bezwaar gemaakt tegen een besluit van de gemeente? En heeft u geen gelijk gekregen? Of kunt u zich niet vinden in het besluit dat genomen is op uw bezwaar? Dan kunt u tegen dit besluit in beroep gaan bij de rechtbank Limburg. Dit moet binnen 6 weken.

Beroepschrift indienen via rechtspraak.nl (met DigiD)

Rechtsbijstand

In het bestuursrecht is een procesvertegenwoordiging niet verplicht. U kunt zelf een bezwaarschrift of beroepschrift indienen. Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Dan kunt u ook met hen contact opnemen. Ook kunt u zich wenden tot het Juridisch Loket. Zij hebben o.a in Maastricht een vestiging en geven gratis juridisch advies. Soms komt het voor dat zij uw vraag niet kunnen beantwoorden. Zij verwijzen u dan door naar de juiste instantie. Dat kan een advocaat zijn. Juridisch advies van een advocaat is niet kosteloos. In de meeste gevallen wordt van u een eigen bijdrage verwacht. Wanneer u de kosten daarvan niet (geheel) zelf kunt opbrengen, dan komt u misschien in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Lees meer over gesubsidieerde rechtsbijstand en over de eigen bijdrage: Rijksoverheid: Gesubsidieerde rechtsbijstand.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken