Ontevreden over behandeling

Bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Bijvoorbeeld omdat u geen of verkeerd antwoord heeft gekregen op een brief of e-mail? Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is geweest? Dan kunt u een klacht indienen.

Let op: meldingen over de openbare ruimte, groenonderhoud, riolering enz. geeft u door via ons meldingsformulier openbare ruimte, en niet via het formulier op deze pagina!

Klacht indienen

Wat u moet weten

  • Heeft u een klacht over een besluit dat door de gemeente is genomen? Dan kunt u geen klacht indienen. Wel kunt u bezwaar maken of beroep aantekenen
  • U kunt alleen een klacht indienen als de aanleiding voor uw klacht minder dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden
  • U kunt geen klacht indienen als dezelfde klacht al eerder is behandeld
  • Wij beoordelen uw klacht vertrouwelijk Mogelijk vragen wij u om uw klacht mondeling toe te lichten
  • U krijgt bericht over de beslissing over uw klacht

Klacht over buurt

Heeft u een klacht of tip over uw buurt? Is de verlichting in uw straat kapot? Last van zwerfvuil, een verstopte riolering of losse stoeptegel? Maak dan een melding.

Schriftelijk indienen

U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen. Stuur een brief met de volgende gegevens:

  • Uw naam en adres
  • Uw klacht (over wie of wat gaat het en wanneer heeft het voorval plaatsgevonden)
  • Uw handtekening

Gemeente Gulpen-Wittem
t.a.v. Klantcontactcentrum
Postbus 56
6270 AB  Gulpen

Niet eens met het besluit over uw klacht

Bent u het niet eens met de beslissing of met de manier waarop uw klacht door de gemeente is behandeld? Dan kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman.

Meer informatie over de interne klachtenregeling vind u hieronder.

Klachtenregeling (PDF, 1.2 MB)

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken