Melden via e-mail of telefonisch

Samen stoppen we de verspreiding van het coronavirus. Daarom gelden er voor iedereen in Nederland strikte maatregelen, in ieder geval tot 20 mei. Meer informatie vindt u op de pagina over 'Coronavirus: actuele informatie voor Gulpen-Wittem'. Samenkomsten met 3 of meer personen waarbij er minder dan 1,5 meter afstand tot elkaar gehouden wordt, zijn hoe dan ook verboden. Bijeenkomsten en evenementen zijn niet toegestaan tot 1 september.

Om de gezondheidsrisico’s die het coronavirus met zich meebrengt voor iedereen zo veel mogelijk te beperken is het van essentieel belang dat iedereen eigen verantwoordelijkheid neemt en deze maatregelen naleeft. De gemeente ziet hierop toe en controleert in samenwerking met politie, handhaving en jeugd- en jongerenwerkers of dat gebeurt. Waar nodig wordt er handhavend opgetreden.

Constateert u zaken die tegenstrijdig zijn met de maatregelen? Dan verzoeken wij u dringend om dit te melden. Uw melding wordt beoordeeld en behandeld.

Maak via e-mail een melding

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken