Melden via e-mail of telefonisch

Samen stoppen we de verspreiding van het coronavirus. Daarom gelden er voor iedereen in Nederland strikte maatregelen.

Om de gezondheidsrisico’s die het coronavirus met zich meebrengt voor iedereen zo veel mogelijk te beperken is het van essentieel belang dat iedereen eigen verantwoordelijkheid neemt en deze maatregelen naleeft. De gemeente ziet hierop toe en controleert in samenwerking met politie, handhaving en jeugd- en jongerenwerkers of dat gebeurt. Waar nodig wordt er handhavend opgetreden.

Constateert u zaken die tegenstrijdig zijn met de maatregelen? Dan kunt u dit melden via email of telefonisch. Uw melding wordt beoordeeld en behandeld. Via de knop hieronder kunt een email melding maken en bij spoed kunt u bellen naar 06-50060731. Krijgt u op dat nummer geen gehoor? Bel dan met de politie via 0900-8844.

Maak via e-mail een melding

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken