Nachtregister

Wat is het nachtregister?

Het nachtregister is het registratieboek voor logiesverstrekkende bedrijven waarin de gastgegevens van overnachtende gasten genoteerd worden. De gemeente Gulpen-Wittem biedt u als ondernemer momenteel een nachtregister aan in de vorm van een registratieboek (à € 8,50) dat u zelf in het gemeentehuis kunt ophalen. Vanaf 1 januari 2020 komt er een digitaal nachtregister.

Het nachtregister moet op grond van het Wetboek van Strafrecht art 438 en de APV worden bijgehouden. In deze wet staat tevens de identificatieplicht genoemd. Men mag van de wetgever nooit meer verwerken dan nodig is voor het proces.

Voor de registratie van uw gasten dient u rekening te houden met de volgende punten (vraag enkel de volgens het Wetboek van Strafrecht en APV verplichte informatie):

  • Naam
  • Adres
  • Datum van aankomst
  • Datum van vertrek

Het is niet verplicht het ID nummer/Rijbewijs nummer (GEEN BSN!) te registreren. Dit mag echter wel! Bij aankomst is een gast wel verplicht zich te kunnen identificeren (art 438 wetboek van strafrecht) en zijn identiteitsbewijs te laten zien. U kunt met het identiteitsbewijs controleren of de gegevens die u van de gast heeft naar waarheid zijn ingevuld. Onder andere voor uw veiligheid en die van uw omgeving.

Vraag bovenstaande gegevens aan uw gasten zonder dat zij inzicht krijgen in de gegevens van voorgaande gasten. U kunt hiervoor bijvoorbeeld gebruik maken van een apart formulier of in een schriftje waarna u de gegevens zelf in het nachtregister noteert. Hoofdzaak is dat de gast niet zelf in het nachtregister zijn gegevens noteert, aangezien hij/zij geen inzicht mag hebben in de gegevens van voorgaande gasten.

Vraag en antwoord digitaal nachtregister

Waarom komt er een digitaal nachtregister?

Het college heeft in haar vergadering van 12 maart 2019 besloten om per 1 januari 2020 één uniform digitaal nachtregister in te voeren.

Wat verandert er voor mij als ondernemer bij de invoering van een digitaal nachtregister?

Veelal wordt een papieren nachtregister bijgehouden of wordt er in een eigen systeem geregistreerd. Vanaf 1 januari 2021 bent u verplicht de registratie in het door de gemeente beschikbaar gestelde systeem bij te houden!

Waarom overgaan tot een digitaal nachtregister?

Er is geconstateerd dat we binnen onze gemeente verschillende manieren van registratie tegenkomen en gedogen. Dit is niet duidelijk voor u, maar ook niet voor onze handhavers en toezichthouders van de BsGW (Belasting samenwerking Gemeenten en Waterschappen). Ook hebben wij van diverse ondernemers kritiek ontvangen op het gebruik van verouderde boekwerken voor het bijhouden van het nachtregister. Tevens is de kans op fraude groot omdat niet duidelijk is welke varianten van registratie (in het verleden) zijn geaccepteerd. Ook is het onduidelijk of de varianten voldoen aan de wettelijke eisen. Daarnaast voldoet het papieren nachtregister (boek) niet meer aan de strenge privacyregels.

Hoe kan ik me aanmelden?

Aanmelden is nu nog niet mogelijk, omdat het nieuwe systeem nog ingevoerd dient te worden. In de loop van 2019 zullen we alle ondernemers informeren vanaf wanneer en op welke wijze ze zich kunnen aanmelden. U wordt op de hoogte gehouden van ontwikkelingen rondom het digitale nachtregister.

Waarom is het belangrijk om een digitaal nachtregister bij te houden?

De controle op de naleving van het nachtregister is een belangrijke wettelijke taak van de gemeente. De gemeente dient namelijk te weten wie waar verblijft in geval van calamiteit of opsporing van bijvoorbeeld door politie gezochte personen. Daarnaast dient het nachtregister ter controle van de toeristenbelasting.

Wat is het digitaal nachtregister?

Dit is een registratie in een digitaal systeem door de eigenaar/uitbater van een hotel, pension, etc. van personen die blijven overnachten. Het digitaal nachtregister dient ter vervanging van het papieren nachtregister.

Is het een verplichting om dit bij te houden?

Ja, het Wetboek van Strafrecht bevat de verplichting tot het bijhouden van een nachtregister door degene die er zijn beroep van maakt aan personen nachtverblijf te verschaffen.

Wat zijn de voordelen ten opzichte van het huidige boek?

  • Lastenverlichting voor u als ondernemer door 'onthouden' van gegevens (bijvoorbeeld terugkerende gasten) en gegevens beschikbaar voor aanlevering BsGW. Ook hoeven ten opzichte van de papieren variant (boek) veel minder gegevens ingevoerd te worden;
  • Géén kosten voor u als ondernemer (gratis beschikbaar via gemeentelijke website);
  • Eenduidig systeem voor iedereen en ook minder fraudegevoelig;
  • Raakt niet zoek of verloren bij een calamiteit (bijv. brand);
  • Actuele en juiste overnachtingscijfers beschikbaar voor u als ondernemer;
  • Handhaver is voorbereid en hoeft dus minder lang ter plaatse te zijn.

Wie stelt het nachtregister vast?

In de Algemene Plaatselijke Verordening is opgenomen dat de burgemeester bepaalt op welke wijze het bijhouden van een nachtregister dient te gebeuren.

Wie moet een nachtregister bijhouden?

Het Wetboek van Strafrecht verplicht tot het bijhouden van een nachtregister door degene die er zijn beroep van maakt aan 'personen nachtverblijf te verschaffen'. Dit geldt dus voor: eigenaren van hotels, pensions, bed & breakfasts, vakantiewoningen-/appartementen, etc.

Wanneer gaat het in?

Het college heeft besloten om per 1 januari 2020 één uniform digitaal nachtregister in te voeren. Ondernemers hebben 1 jaar de tijd om over te stappen. Vanaf 1 januari 2021 wordt het gebruik van het digitale nachtregister verplicht gesteld en zullen andere systemen niet meer worden toegestaan.

Moet ik een computer hebben om dit te installeren?

Ja, of een ander mobiel apparaat (tablet of smartphone) met toegang tot het internet.

Heb ik een internetverbinding nodig?

Ja, om in het systeem te kunnen heeft u een internetverbinding nodig.

Wat als ik geen computer heb?

Het systeem kan ook benadert worden via een tablet of smartphone.

Moet ik ervoor betalen?

Het college heeft besloten om dit gratis aan ondernemers beschikbaar te stellen.

Hoeveel tijd ben ik ermee kwijt?

In vergelijking met het huidige nachtregister (boek) is het digitale nachtregister efficiënter. U hoeft minder gegevens in te vullen, is overzichtelijker. Kortom: het kost u minder tijd.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken