Warm zomerweer: neem maatregelen tegen de zon en hitte. Lees meer...

Strooien bij gladheid

Als het glad dreigt te worden, strooit de gemeente zout op de toegangswegen. Snelwegen en provinciale wegen worden gestrooid door Rijkswaterstaat of de provincie. Sneeuwt het hevig of langere tijd achter elkaar, dan is het onmogelijk om alle routes ijs- en sneeuwvrij te houden. Let daarom goed op als u de weg opgaat.
De gemeente vraagt maatschappelijke verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van bewoners, ondernemers en zorg- en onderwijsinstellingen om zelf gladheid te bestrijden vóór het eigen perceel! Op diverse locaties zijn door de gemeente zoutbakken geplaatst. Dit zout kunt u gebruiken voor gladheidsbestrijding op gemeentegrond. De locaties van de bakken staan in het gladheidsbestrijdingsplan.

Let op: U bent zelf verantwoordelijk voor het ijs- en sneeuwvrij maken van de stoep voor uw woning.

Gladheidsbestrijdingsplan 2019-2020 (PDF, 758.7 kB)

Wat u moet weten

In het gladheidbestrijdingsplan leest u de visie en werkwijze van de gemeente Gulpen-Wittem met betrekking tot gladheidbestrijding.

De gemeente moet passende maatregelen nemen om gladheid te voorkomen en te bestrijden, maar van de gemeente kan niet worden verwacht dat wordt gegarandeerd dat er nergens in de gemeente gladheid ontstaat of bestaat.

De gemeente heeft de vrijheid om te bepalen welke routes prioriteit hebben, op welke wijze gladheid wordt bestreden en welke middelen ze daarvoor wil inzetten.

De gladheidsbestrijdingsperiode loopt van 1 november tot 1 april.

Fietspaden

Fietspaden en fietsstroken krijgen bij het voorkomen en bestrijden van gladheid specifieke aandacht. Bij sneeuw wordt er gecombineerd geschoven en met 'natzout' gestrooid.

Voetpaden

Veelgebruikte voetpaden in en rond de kernen strooien we eerst of we maken ze sneeuwvrij. Blijft het langer glad? Dan strooien we ook de voetpaden bij bejaarden- en verpleeghuizen, sociale en culturele instellingen, scholen en openbare gemeentelijke gebouwen. Dit is handwerk, door het groenbedrijf uitgevoerd. Hier wordt ook een beroep gedaan op de zelfredzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid van inwoners van onze gemeente.

Zelf strooien

De gemeente vraagt maatschappelijke verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van bewoners, ondernemers en zorg- en onderwijsinstellingen om zelf gladheid te bestrijden vóór het eigen perceel.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken