Werk aan de weg

Als er wordt gewerkt aan een weg, groen of een gebouw of als ergens een evenement wordt gehouden, is de weg soms tijdelijk afgesloten voor verkeer. Hier vindt u een overzicht van de actuele wegwerkzaamheden en wanneer ze eindigen.

Werkzaamheden Gulpen-Wittem

Begin 2018 gaan de voorbereidingen van start voor de reconstructie van de Looierstraat en het toegankelijker maken van de Gulp.

Onderhouds- en reconstructiewerkzaamheden aan de Lodewijk 14e straat én de Pastoor Duckweilerweg te Eys

In de Lodewijk 14e straat (PDF, 918.6 kB) wordt een regenwaterriool aangelegd t.h.v. hnr. 1-19 en hnr. 22-36. Hierdoor kan het oppervlaktewater van de hele straat afgekoppeld worden van het bestaande rioolstelsel. De asfaltverharding wordt deels compleet vervangen en deels voorzien van een nieuwe asfalttoplaag, waarbij de slechte plekken vooraf gerepareerd worden. De bestaande bestratingen worden vervangen door nieuwe betontegels cq. nieuwe betonstraatstenen en de haakse parkeerplaats t.h.v. hnr. 31-41 wordt verhard met betonklinkers. In de nieuwe inrichting zal een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de loopstrook (grijs) en de parkeerstrook ( rood/zwart). Verder is het ontwerp zo opgesteld dat het maximaal aantal parkeerplaatsen gerealiseerd kan worden, waarbij we rekening hebben gehouden met de beperkte ruimte, de technische aspecten en financiele mogelijkheden.

De Pastoor Duckweilerweg (PDF, 321.8 kB) zal worden voorzien van een nieuwe asfaltconstructie, nieuwe trottoirbanden en betontegels. Tevens worden nieuwe kolken aangebracht t.b.v. de afwatering van het regenwater. Momenteel zijn wij bezig met de planvoorbereiding en de uitvoering staat gepland in het najaar van 2018/ begin 2019.

Vragen en/of opmerkingen? Neem contact op met:

P.Moonen
Directievoerder CCT, gemeente Gulpen-Wittem
e-mail: pedro.moonen@gulpen-wittem.nl
Tel: 14 043
 

Werkzaamheden in de regio

Een overzicht van de werkzaamheden in de regio vindt u op de website www.vananaarbeter.nl. Kijk ook eens op de website van Rijkswaterstaat voor actuele wegwerkzaamheden of op de website van Maastricht Bereikbaar.

Melding maken

Ziet u een losliggende stoeptegel, omvergereden paaltje, kapot speeltoestel, omgewaaide boom, kapotte straatlantaarn, scheefstaand verkeersbord, zwerfafval of overhangend groen? Geef het dan aan ons door.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken