Werk aan de weg

Als er wordt gewerkt aan een weg, groen of een gebouw of als ergens een evenement wordt gehouden, is de weg soms tijdelijk afgesloten voor verkeer. Hier vindt u een overzicht van de actuele wegwerkzaamheden en wanneer ze eindigen.

Werkzaamheden Gulpen-Wittem

Begin 2018 gaan de voorbereidingen van start voor de reconstructie van de Looierstraat en het toegankelijker maken van de Gulp.

Graafwerkzaamheden Wahlwiller

In week 5 worden er (graaf)werkzaamheden uitgevoerd in de omgeving Kruisweg, Oude Baan, Pr J.F. Kennedylaan, Einderstraat en Sint Cunibertusstraat te Wahlwiller. De werkzaamheden worden uitgevoerd door  VolkerWessels telecom in opdracht van KPN.
Met deze werkzaamheden wordt het netwerk voor internet vernieuwd.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de projectleider op nummer 06-51505905.

Onderhoudswerkzaamheden Dorpstraat nummer 12 tot 36 Slenaken

Lomitel heeft van Ziggo, de leverancier van TV-, Radio-, Internet- en of telefonie- diensten, opdracht gekregen om vanaf woensdag 23 januari in de Dorpstraat nummer 12 tot 36 te Slenaken onderhoudswerkzaamheden te verrichten. Het betreft het vervangen van een voedingskabel in de grond.

Bij bepaalde weersomstandigheden, bijvoorbeeld vorst, worden de werkzaamheden opgeschoven tot het weer het toelaat.

Gedurende deze dagen kunnen inwoners tussen 08.00 en 16.30 uur geen gebruik maken van de inritten.

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Lomitel Zuid BV, telefoonnummer 0475-342293. Zij doen er alles aan om het ongemak te minimaliseren.

Onderhouds- en reconstructiewerkzaamheden aan de Lodewijk 14e straat én de Pastoor Duckweilerweg te Eys

Bewonersbrief 30 januari 2019 over de onderhouds- en reconstructiewerkzaamheden beide straten (PDF, 232.6 kB)

In de Lodewijk 14e straat (PDF, 1.2 MB) wordt een regenwaterriool aangelegd t.h.v. hnr. 1-19 en hnr. 22-36. Hierdoor kan het oppervlaktewater van de hele straat afgekoppeld worden van het bestaande rioolstelsel. De asfaltverharding (PDF, 964.2 kB)wordt deels compleet vervangen en deels voorzien van een nieuwe asfalttoplaag, waarbij de slechte plekken vooraf gerepareerd worden. De bestaande bestratingen worden vervangen door nieuwe betontegels cq. nieuwe betonstraatstenen en de haakse parkeerplaats t.h.v. hnr. 31-41 wordt verhard met betonklinkers. In de nieuwe inrichting zal een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de loopstrook (grijs) en de parkeerstrook ( rood/zwart). Verder is het ontwerp zo opgesteld dat het maximaal aantal parkeerplaatsen gerealiseerd kan worden, waarbij we rekening hebben gehouden met de beperkte ruimte, de technische aspecten en financiele mogelijkheden.

De Pastoor Duckweilerweg (PDF, 295.7 kB) zal worden voorzien van een nieuwe asfaltconstructie, nieuwe trottoirbanden en betontegels. Tevens worden nieuwe kolken aangebracht t.b.v. de afwatering van het regenwater (PDF, 472.5 kB). Momenteel zijn wij bezig met de planvoorbereiding en de uitvoering staat gepland in het najaar van 2018/ begin 2019.

Vragen en/of opmerkingen? Neem contact op met:

P.Moonen
Directievoerder CCT, gemeente Gulpen-Wittem
e-mail: pedro.moonen@gulpen-wittem.nl
Tel: 14 043
 

Werkzaamheden Reconstructie N598 De Hut – De Plank

Ingenieursbureau Inter Contracting start met een aantal voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de Reconstructie N598 De Hut – De Plank. Deze werkzaamheden bestaan uit een DTM-meting (Digitaal Terrein Model) en onderzoeken naar de bestaande bodem, fundatie en asfalt. Deze werkzaamheden worden vanaf week 47 (19 november) tot en met  week 6, 2019 (8 februari)  uitgevoerd (de duur is wel weersafhankelijk). De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 uur en 18.00 uur. De werkzaamheden geven weinig overlast, aangezien er alleen metingen worden uitgevoerd. Er is geen sprake van stof-, tril- en/of geluidsoverlast.

Voor de onderzoeken naar de bestaande bodem, fundatie en asfalt kan het zijn dat u wel enige hinder ondervindt. Dit omdat er diverse boringen in de rijbaan, fietspad en bermen uitgevoerd worden. Uiteraard worden hiervoor passende verkeersmaatregelen ingezet om de veiligheid voor u als weggebruiker en voor de werklieden die de werkzaamheden uitvoeren, te garanderen.

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen dan kunt u contact opnemen via N598@prvlimburg.nl.

Werkzaamheden in de regio

Een overzicht van de werkzaamheden in de regio vindt u op de website www.vananaarbeter.nl. Kijk ook eens op de website van Rijkswaterstaat voor actuele wegwerkzaamheden of op de website van Maastricht Bereikbaar.

Melding maken

Ziet u een losliggende stoeptegel, omvergereden paaltje, kapot speeltoestel, omgewaaide boom, kapotte straatlantaarn, scheefstaand verkeersbord, zwerfafval of overhangend groen? Geef het dan aan ons door.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken