Werk aan de weg

Als er wordt gewerkt aan een weg, groen of een gebouw of als ergens een evenement wordt gehouden, is de weg soms tijdelijk afgesloten voor verkeer. Hier vindt u een overzicht van de actuele wegwerkzaamheden en wanneer ze eindigen.

Graafwerkzaamheden Rijksweg 186 tot 218 te Gulpen

In opdracht van Ziggo dient een voedingskabel in de grond vervangen te worden. De werkzaamheden, graven in het trottoir, starten maandag 29 april en duren maximaal één week.
Tijdens de werkzaamheden kunt u het huis gewoon in en uit gaan.

Bij bepaalde weersomstandigheden bijvoorbeeld bij veel regen worden de werkzaamheden opgeschoven tot het weer het toelaat.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Lomitel Zuid BV 0475-342293.

Werkzaamheden Van Plettenbergweg te Wittem

In week17 start Installatiebedrijf J. Daniëls uit Voerendaal, in opdracht van Enexis, met werkzaamheden aan de kabels en leidingen in de Van Plettenbergweg te Wittem.
Tijdens deze werkzaamheden kan het zijn dat de woning gedurende de werkdag(en) moeilijk of niet bereikbaar is.
Wij zullen er alles aan doen om de mogelijke overlast tot een minimum te beperken.

Indien u tijdens de werkzaamheden vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke, de heer R.Vondenhoff bereikbaar via telefoonnummer 06-53439425.

Werkzaamheden waterleiding(en)

Binnenkort staan vanaf de T-splitsing bij Stokhem 32 tot aan de T-splitsing Haasstad werkzaamheden gepland. De firma Van Geleuken start in opdracht van WML met het vernieuwen van 120 meter  waterleiding. Deze werkzaamheden starten op maandag 15 april 2019 en gaan ongeveer 4 werkdagen duren. 

Beperken van de overlast
Tijdens de werkzaamheden blijft de toegang tot de woningen gegarandeerd. Wij streven ernaar de sleuven zo snel mogelijk te dichten en de bestrating te herstellen. Indien de auto in een garage, op een oprit of parkeerstrook staat, adviseren wij u de auto voor 07.30 uur te verplaatsen. Bovenstaande geldt uiteraard voor beide zijden van de straat.
Tijdens de werkzaamheden kan het zijn dat er voor personenauto's enig oponthoud ontstaat, er kan dan ook uitgeweken worden via de Berghofweg.

Contact
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Bart van der Elzen, uitvoerder 06-24880179.

Werkzaamheden N595

De werkzaamheden aan de N595 vinden in de loop van augustus plaats. De communicatie rondom dit werk vinden vanaf juli plaats, zodat u ruim op tijd goed geïnformeerd bent over de geplande werkzaamheden. Meer informatie hierover volgt te zijner tijd.

Onderhoudswerkzaamheden openbare verlichting


In de gemeente Gulpen-Wittem wordt momenteel gewerkt aan de aanleg, het beheer en onderhoud van de openbare verlichting. Oude masten en armaturen worden vervangen en nieuwe geplaatst. De huidige masten zijn vaak verouderd. Door de vervangingswerkzaamheden zal daarmee het aantal storingen afnemen. De nieuwe LED armaturen hebben eenzelfde lichtuitstraling, maar zijn onderhoudsarmer en zuiniger.

Werkzaamheden
Het grootste gedeelte van de werkzaamheden wordt aan het trottoir gedaan. Dit betekent dat de wegen doorgaans begaanbaar blijven. We proberen ervoor te zorgen dat de opengebroken trottoirs aan het einde van de dag weer als voorheen liggen. De werkzaamheden zorgen mogelijk voor overlast, omdat uw woning bijvoorbeeld moeilijker bereikbaar is. Ook kan er geluidsoverlast zijn.

Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met dhr. Peltzer via telefoonnummer 043 8800 600.
 

Werkzaamheden Gulpen-Wittem

Begin 2018 gaan de voorbereidingen van start voor de reconstructie van de Looierstraat en het toegankelijker maken van de Gulp.

Werkzaamheden Stokhem

Vanaf 18 maart start WML met het vervangen van waterleidingen in Stokhem. Aannemer Van Geleuken voert het werk in opdracht van WML uit. De vervanging van de hoofdleidingen duurt naar verwachting ongeveer vier maanden. Afhankelijk van het weer en onvoorziene omstandigheden kan het werk langer dan vier maanden duren.

Gefaseerde uitvoering
In deze eerste fase worden hoofdleidingen vervangen in Stokhem, Beertsenhoven, Haasstad en Kasteel Wijlreweg.  Na afronding van deze fase sluit WML bewoners aan op de nieuwe waterleidingen. Dat gebeurt op afspraak. Tot die tijd blijven zij aangesloten op de bestaande waterleidingen.

Overlast
Aangezien er bij dit werk smalle, en soms doodlopende, straten open gegraven moeten worden, is enige vorm van overlast onvermijdelijk. WML probeert dat samen met haar aannemer tot een minimum te beperken. Zo spannen ze zich in om werksleuven zo snel als mogelijk te dichten en bestrating spoedig te herstellen teneinde de bereikbaarheid van woningen zo goed als mogelijk te garanderen.

Informatie over de werkzaamheden
Zijn er tijdens het werk vragen over de bereikbaarheid van de woning of het pand, neem dan contact op met de opzichter van WML Rob Laeven +31433090909. Ook online is het project te volgen: www.wml.nl/werkzaamheden. Inwoners worden persoonlijk benaderd op het moment dat de wateraansluiting over wordt gezet op de nieuw gelegde en gecontroleerde waterleiding. Check ook eens de animatie ‘Vervanging van de waterleiding: hoe werkt het?’ op www.wml.nl/nieuwewaterleiding.
 

Werkzaamheden Reconstructie N598 De Hut – De Plank

Ingenieursbureau Inter Contracting start met een aantal voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de Reconstructie N598 De Hut – De Plank. Deze werkzaamheden bestaan uit een DTM-meting (Digitaal Terrein Model) en onderzoeken naar de bestaande bodem, fundatie en asfalt. Deze werkzaamheden worden vanaf week 47 (19 november) tot en met  week 6, 2019 (8 februari)  uitgevoerd (de duur is wel weersafhankelijk). De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 uur en 18.00 uur. De werkzaamheden geven weinig overlast, aangezien er alleen metingen worden uitgevoerd. Er is geen sprake van stof-, tril- en/of geluidsoverlast.

Voor de onderzoeken naar de bestaande bodem, fundatie en asfalt kan het zijn dat u wel enige hinder ondervindt. Dit omdat er diverse boringen in de rijbaan, fietspad en bermen uitgevoerd worden. Uiteraard worden hiervoor passende verkeersmaatregelen ingezet om de veiligheid voor u als weggebruiker en voor de werklieden die de werkzaamheden uitvoeren, te garanderen.

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen dan kunt u contact opnemen via N598@prvlimburg.nl.

Werkzaamheden in de regio

Een overzicht van de werkzaamheden in de regio vindt u op de website www.vananaarbeter.nl. Kijk ook eens op de website van Rijkswaterstaat voor actuele wegwerkzaamheden of op de website van Maastricht Bereikbaar.

Melding maken

Ziet u een losliggende stoeptegel, omvergereden paaltje, kapot speeltoestel, omgewaaide boom, kapotte straatlantaarn, scheefstaand verkeersbord, zwerfafval of overhangend groen? Geef het dan aan ons door.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken