Reconstructie Looierstraat en Gulp in Gulpen

De gemeente Gulpen-Wittem wil aantrekkelijk zijn én blijven voor inwoners en toeristen. Om een toekomstbestendige leefomgeving te creëren en behouden is het belangrijk om in de openbare ruimte en voorzieningen investeren. Binnenkort worden de Looierstraat en de Gulp in Gulpen aangepakt. De voorbereidingen hiervoor zijn medio februari gestart. Op dit moment worden kabels en leidingen verlegd, hersteld of nieuw aangelegd. De reconstructie zelf start naar verwachting na de zomervakantie, vanaf augustus 2018 en neemt tot medio 2019 in beslag.

Doel

Het doel van de reconstructie is tweeledig. Om Gulpen toekomstbestendig te maken moet de gemeente onder andere rekening houden met klimaatverandering. De capaciteit van de waterloop moet worden vergroot. Daarnaast wordt de inrichting van de direct aangrenzende omgeving heringericht en opgeknapt, zodat de Gulp weer één geheel vormt met zijn omgeving. Hierdoor wordt het centrum van Gulpen aantrekkelijker om er te verblijven. Voor toeristen, maar zeker ook voor de inwoners van Gulpen zelf!

Wethouder Franssen onderstreept het belang van dit omvangrijke project: “We willen natuurlijk graag een mooie leefomgeving maken, waarmee Gulpen ook in de toekomst zeker is van een plek op de kaart. Maar in het kader van klimaatverandering kunnen we gewoonweg niet achter blijven, willen we letterlijk onze voeten droog houden. De samenwerkingsdriehoek die de gemeente Gulpen-Wittem vormt met het Waterschap Limburg en de Provincie Limburg is van essentieel belang om dit project succesvol uit te voeren.”

Veranderingen

Om alle behoeften en wensen in één plan te laten landen, heeft de gemeente  Architectenbureau Verbeek / Plangroep Heggen ingeschakeld. De voornaamste veranderingen die bij deze reconstructie horen zijn:

  • De Gulp wordt breder gemaakt en de kademuren worden verhoogd zodat er voldoende water doorheen kan stromen op het moment dat het waterpeil stijgt.
  • De kademuren worden deels vervangen door trappartijen waardoor het water toegankelijker wordt. Zo kunnen inwoners en dagjesmensen volop genieten van deze sprankelende beek waaraan Gulpen zijn naam te danken heeft.
  • Er worden voor de heropbouw van de Gulp natuurlijke materialen gebruikt zoals Ardenner Gres en hardsteen. Dat geeft de beleving van de algehele omgeving meer sfeer en een positieve impuls.
  • Er wordt een nieuwe verkeersbrug gerealiseerd.
  • De parkeerplaatsen worden anders ingedeeld, maar het aantal plekken in de straat blijft nagenoeg gelijk.

Informatiebijeenkomst

Bij de planvorming zijn onder andere omwonenden, ondernemers en diverse belanghebbende partijen betrokken. Door middel van een informatiebijeenkomst op 12 en 14 december 2017 heeft de gemeente Gulpen-Wittem haar plannen gepresenteerd en was er ruimte voor het stellen van vragen. Over het algemeen werden de plannen positief ontvangen. Er wordt gedurende het proces ook via bewonersbrieven gecommuniceerd.

Globale planning en bereikbaarheid

1. Van januari tot en met mei/juni 2018: voorbereidingen treffen voor de reconstructie en werkzaamheden aan kabels en leidingen.
2. Van augustus  2018 tot medio 2019: reconstructie Looierstraat en Gulp.
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de overlast tot een minimum te beperken. De Looierstraat zal met momenten tijdelijk worden afgesloten. Het plaatselijke verkeer wordt in dat geval omgeleid. De parkeerplaats Looiersplein blijft toegankelijk via de Nieuwstraat. Doorgaans zijn de omliggende woningen en winkels makkelijk te voet bereikbaar.

Meer informatie of vragen

Deze pagina wordt aangevuld met meer informatie zodra deze voor handen is. Ook vindt u onderaan deze publicatie situatietekeningen van het nieuwe straatbeeld en bijbehorende visualisaties terug. Heeft u een aanvullende vraag of opmerking? Neem dan contact op met de heer P. Moonen van de gemeente Gulpen-Wittem. Dat kan telefonisch door te bellen naar 14 043 of per mail: info@gulpen-wittem.nl.

De reconstructie van de Looierstraat en Gulp wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Provincie Limburg en het Waterschap Limburg.

Documenten

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken