Reconstructie centrum Gulpen 

De gemeente Gulpen-Wittem wil aantrekkelijk zijn én blijven voor inwoners en toeristen. Om een toekomstbestendige leefomgeving te creëren en behouden is het belangrijk om in de openbare ruimte en voorzieningen investeren. Het centrum van Gulpen wordt heringericht en gereconstrueerd. Het projectgebied is opgeplitst in 2 fasen.

  • Centrumplan fase 1: reconstructie Looierstraat en Gulp in Gulpen
  • Centrumplan fase 2: herinrichting Markt, Dorpsstraat, Rosstraat, Kapelaan Pendersplein en Kiebeukel

Doel

Het doel van de reconstructie is tweeledig. Om Gulpen toekomstbestendig te maken moet de gemeente onder andere rekening houden met klimaatverandering. De capaciteit van de waterloop moet worden vergroot. Daarnaast wordt de inrichting van de direct aangrenzende omgeving heringericht en opgeknapt, zodat de Gulp weer één geheel vormt met zijn omgeving. Hierdoor wordt het centrum van Gulpen aantrekkelijker om er te verblijven. Voor toeristen, maar zeker ook voor de inwoners van Gulpen zelf!

Fase 1: reconstructie Looierstraat en Gulp in Gulpen

De uitvoering van de reconstructie ligt in handen van aannemer KWS/Den Ouden en gaat op 13 augustus 2019 van start. Naar verwachting neemt dit tot medio 2020 in beslag. Bewoners, ondernemers en belanghebbenden worden betrokken bij de planvorming en fasering van de reconstructie.

Veranderingen

Om alle behoeften en wensen in één plan te laten landen, heeft de gemeente Architectenbureau Verbeek / Plangroep Heggen ingeschakeld. De voornaamste veranderingen die bij deze reconstructie horen zijn:

  • De Gulp wordt breder gemaakt en de kademuren worden verhoogd zodat er voldoende water doorheen kan stromen op het moment dat het waterpeil stijgt.
  • De kademuren worden deels vervangen door trappartijen waardoor de Gulp toegankelijker wordt. Zo kunnen inwoners en dagjesmensen volop genieten van deze sprankelende beek waaraan Gulpen zijn naam te danken heeft.
  • Er worden voor de heropbouw van de Gulp natuurlijke materialen gebruikt zoals Ardenner Gres en hardsteen. Dat geeft de beleving van de algehele omgeving meer sfeer en een positieve impuls.
  • Er wordt een nieuwe verkeersbrug gerealiseerd.
  • De parkeerplaatsen worden anders ingedeeld, maar het aantal plekken in de straat blijft nagenoeg gelijk.

Informatiebijeenkomsten

Bij de planvorming zijn onder andere omwonenden, ondernemers en diverse belanghebbende partijen betrokken. Door middel van informatiebijeenkomsten op 12 en 14 december 2017 heeft de gemeente Gulpen-Wittem haar plannen gepresenteerd en was er ruimte voor het stellen van vragen. Ook vinden bijeenkomsten plaats op 11 juni (over fase 2 van het Centrumplan) en 18 juni (over fase 1 van het Centrumplan) 2019 waarvoor onwonenden worden uitgenodigd. Er wordt gedurende het proces ook via bewonersbrieven gecommuniceerd. 

Globale planning en bereikbaarheid

1. Van januari tot en met mei/juni 2018: voorbereidingen treffen voor de reconstructie en werkzaamheden aan kabels en leidingen. Deze werkzaamheden zijn afgerond.
2. Juli 2018: renovatie hoofdriool. Deze werkzaamheden zijn afgerond.
3. De daadwerkelijke (fysieke) start staat gepland voor 13 augustus 2019. De oplevering is gepland in juni 2020 (onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden).

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de overlast tot een minimum te beperken. De Looierstraat zal met momenten tijdelijk worden afgesloten. Het plaatselijke verkeer wordt in dat geval omgeleid. De parkeerplaats Looiersplein blijft toegankelijk via de Nieuwstraat. Doorgaans zijn de omliggende woningen en winkels makkelijk te voet bereikbaar.

Meer informatie of vragen

Deze pagina wordt aangevuld met meer informatie zodra deze voor handen is. Ook vindt u onderaan deze publicatie situatietekeningen van het nieuwe straatbeeld en bijbehorende visualisaties terug. Heeft u een aanvullende vraag of opmerking? Neem dan contact op met de heer P. Moonen van de gemeente Gulpen-Wittem. Dat kan telefonisch door te bellen naar 14 043 of per mail: info@gulpen-wittem.nl.

De reconstructie van de Looierstraat en Gulp wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Provincie Limburg en het Waterschap Limburg.

Documenten

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken