Verbetering openbare ruimte kern Gulpen

De gemeente Gulpen-Wittem vindt dat de openbare ruimte in de kern Gulpen een opknapbeurt moet krijgen en heeft daarom in oktober 2014 betrokkenen opgeroepen om hierover mee te denken. Tijdens twee inloopmiddagen konden inwoners en ondernemers uit de kern Gulpen kennisnemen van de eerste plannen van de gemeente en verder meepraten over het onderwerp.

In opdracht van de gemeente Gulpen-Wittem heeft bureau Verbeek de openbare ruimte in de kern Gulpen bekeken. Het gaat hierbij om straatmeubilair, verlichting, terrassen, reclame, bestrating en groen. Ideeën over hoe de kern opgewaardeerd kan worden, zijn door het bureau verwerkt in een zogenaamde (beeld)kwaliteitscatalogus. Deze catalogus is bedoeld als leidraad voor toekomstige plannen in het kader van reconstructies en infrastructurele aanpassingen.

Bekijk de Kwaliteitscatalogus kern Gulpen (PDF, 4.3 MB)

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken