Aardgasvrij - De Groene Cirkel

In 2050 moeten alle woningen aardgasvrij zijn. Dit is vastgesteld in het nationaal Klimaatakkoord. Lokaal werken gemeenten hieraan. Vaak in samenwerking met bedrijfsleven, andere overheden en instellingen. De samenwerking in De Groene Cirkel tussen gemeente Gulpen-Wittem en de Brand Bierbrouwerij is hier een voorbeeld van en een unieke kans. Midden 2019 heeft Heineken Netherlands Supply BV, eigenaar van de Brand Bierbrouwerij, contact gezocht met de gemeente met de vraag of er samenwerking mogelijk is in de energietransitie. Een verzoek dat mooi aansluit bij de aanpak van de gemeente. Want Gulpen-Wittem werkt net als alle gemeenten aan een transitievisie Warmte, die de technische mogelijkheden beschrijft met een tijdspad waarin staat wanneer welke wijk van het aardgas af kan. Dat is belangrijk omdat we ernaar streven om voor 2030 al 20% van de woningen in elke gemeente van het aardgas af te hebben.

Raadsinformatiebijeenkomst 11 juni 2020

Op donderdag 11 juni 2020 vond er een raadsinformatiebijeenkomst plaats over het onderwerp Aardgasvrij - Groene Cirkel Wijlre. Via een livestream konden geinteresseerden de raadsinformatiebijeenkomst volgen. 

Poster aardagsvrij Groen Cirkel Wijlre. Afbeelding met veel groen.

Vraag en antwoord

1. Waarom wordt het aardgasvrij maken van Wijlre onderzocht?

Aardgas is een fossiele brandstof. Niet alleen is de voorraad hiervan eindig, maar de verbranding hiervan veroorzaakt klimaatverandering. Daarom zijn internationaal afspraken gemaakt om het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken. Op basis van deze afspraken heeft de EU hierover bindende afspraken voor de lidstaten geformuleerd, die de Nederlandse overheid in het zogenaamde Klimaatakkoord met de verschillende maatschappelijke sectoren het afgesloten. Eén van sectoren is de gebouwde omgeving. De opgave is dat in 2050 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn. Als eerste stap moeten in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Alle gemeentes in Nederland zijn verplicht om plannen te maken om deze doelstellingen te halen. 2030 lijkt ver weg, maar als we hier nu al over gaan nadenken, voorkomen we later onvoorziene verrassingen.

2. Wat betekent het voor u en uw huishouden als er geen gas meer wordt geleverd?

Aardgasvrij betekent dat u geen cv-ketel of geiser meer gebruikt voor het verwarmen van uw woning en het warme water uit uw kraan. Ook zult u dan niet meer op een gasfornuis koken. In het komende jaar willen we gaan onderzoeken welke technieken ingezet kunnen worden zodat u uw woning in Wijlre kan blijven verwarmen en van warm water gebruik kan maken en kan koken. Afhankelijk van de energiebron zullen aanpassingen aan uw installatie en woning gedaan moeten worden.

3. Welke rol heeft de gemeente Gulpen-Wittem bij het aardgasvrij maken van de kern Wijlre?

Als gemeente gaan we de overstap naar aardgasvrij zo goed mogelijk begeleiden. De overgang van aardgas naar een andere duurzame oplossing kan niet binnen één jaar worden gerealiseerd. Dit vergt veel onderzoek en tijd. De thema’s techniek, geld en draagvlak zijn daarin belangrijk. Om tot goede oplossingen te komen voor de gebouwen hebben we de hulp van bewoners en bedrijven nodig. Samen onderzoeken we de mogelijkheden.

4. Welke rol hebben de inwoners van Wijlre?

De overgang van aardgas naar een andere warmtebron kunnen en willen we als gemeente niet alleen beslissen. De realisatie is alleen mogelijk als we dit gezamenlijk oppakken. Het aardgasvrij maken van de kern Wijlre is een nieuwe en grote opgave, hiervoor bestaat sowieso geen ‘in beton gegoten” plan. Dit betekent dat we samen moeten gaan ontdekken en pionieren. Het is een langdurig proces dat we met elkaar gaan uitvoeren. Hiervoor wil de gemeente met stakeholders, inwoners en experts werkgroepen gaan opzetten.

5. Ben ik verplicht om nu al van het gas af te gaan?

Nee, het is op dit moment nog niet verplicht om van het aardgas af te gaan. Als huiseigenaar is dat nog uw eigen keuze. Wel willen we graag met u onderzoeken welke oplossingen er mogelijk zijn en wat daarvan de voor- en nadelen zijn. Echter alle woningen dienen uiterlijk in 2050 aardgasvrij te zijn op basis van de Europese afspraken die zijn gemaakt.

6. Hoe is Brand Bierbrouwerij hierbij betrokken?

Ook Brand Bierbrouwerij heeft de ambitie om te verduurzamen en wil klimaatneutraal opereren. De band tussen Brand Bierbrouwerij en Wijlre bestaat al heel lang en daarom ligt het voor de hand om te onderzoeken of we elkaar kunnen helpen deze opgave te realiseren, elk vanuit ons eigen kennisgebied.

7. Waarom heeft de gemeente een Rijksbijdrage aangevraagd? Wat houdt de proeftuin in?

De opgave om het aardgasverbruik te stoppen is zeker voor een landelijke gemeente groot. In onze gemeente zijn warmtebronnen om aardgas te vervangen niet of niet in voldoende mate beschikbaar. Daarnaast bestaat onze gemeente grotendeels uit een beschermd en karakteristiek landschap. Dit willen we in de toekomst graag behouden. De gemeente heeft een aanvraag gedaan voor een Rijksbijdrage om verschillende mogelijkheden te onderzoeken en om ervaring op te doen met deze mogelijkheden. De wijken die de Rijksbijdrage ontvangen worden een Proeftuin genoemd. De proeftuinen zijn erop gericht om te leren hoe een bestaande wijk succesvol van het aardgasnetwerk gehaald kan worden, samen met bewoners, gebouweigenaren, woningcorporaties, netbeheerders, energieleveranciers en andere bedrijven. Het programma is verder omschreven op www.aardgasvrijewijken.nl. Wij horen in oktober 2020 of wij een Rijksbijdrage gaan ontvangen.

8. Klopt het dat er biomassacentrale (BMC) in Wijlre komt?

Nee daarover is niets besloten. Het is nog niet bekend welke warmtebronnen we in Wijlre gaan ontwikkelen om aardgas te vervangen. Daarvoor bestaan maar weinig mogelijkheden: duurzame elektriciteit uit zon of wind, aardwarmte, groen gas of biomassa. Al deze bronnen hebben hun eigen voor- en nadelen, die tegen elkaar afgewogen moeten worden in overleg met de bewoners en ondernemers in Wijlre. Uit een eerdere studie lijkt biomassa, specifiek voor de gemeente Gulpen-Wittem, een kansrijke optie te zijn omdat er van snoeiafval door bewoners van de gemeenten in Zuid-Limburg (waar Rd4 het afval verzorgd) veel biomassa vrij komt.. Die biomassa kan verbrand worden in een biomassacentrale om daarmee warmte te produceren voor een warmtenet waarmee de huizen en de brouwerij verwarmd kunnen worden. We gaan dit jaar gebruiken om samen met de bewoners van Wijlre mogelijke alternatieven te onderzoeken.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit onderwerp? Stuur dan een e-mail naar aardgasvrij@gulpen-wittem.nl.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken