Pilot boerderij van de toekomst

Op 23 mei 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd om samen met de Provincie Limburg deel te nemen aan een pilot waarin de haalbaarheid van een mogelijke bedrijfsvestiging voor familie Voncken binnen Trintelen of directe omgeving breed wordt onderzocht (Pilot “boerderij van de toekomst”). In deze pilot wordt onderzocht of het mogelijk is om via hoogwaardige architectuur, op een landschappelijk zeer kwetsbare plek, een betaalbare bedrijfsontwikkeling te realiseren die voldoet aan de eisen van de ondernemer en die recht doet aan de kwaliteit van het landschap.

Het gaat hierbij om meer dan alleen de aankleding van de gevel of de gebruikelijke landschappelijke inpassing. De beoogde bedrijfsontwikkeling van familie Voncken Trintelen leent zich voor een dergelijke pilot. Na de zomer van 2020 start het participatieve deel van de pilot. Deze pilot wordt uitgevoerd aan de hand van drie processtappen/fases.

Update: Gelet op de besluitvorming van de gemeenteraad (december 2021) en de daarop volgende besluitvorming van de Provincie Limburg (maart 2022) is de pilot vroegtijdig beëindigd. Voor verdere informatie verwijzen wij verder naar de "raadsinformatiebrief einde pilot" te vinden onder stap 2. Deze webpagina met informatie over de pilot zal binnenkort niet meer actief zijn.     

Algemene informatie

Stap 1: Bedrijfsvisie

Stap 2: Locatiekeuze

Stap 3: Schetsontwerp

Na de besluitvorming in de gemeenteraad en het daaropvolgend besluit van de provincie (zie berichtgeving onder stap 2 locatiekeuze) is de pilot (vroegtijdig) ten einde gekomen. Stap 3 zal niet verder meer uitgewerkt worden. 

 

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken