Pilot boerderij van de toekomst

Op 23 mei 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd om samen met de Provincie Limburg deel te nemen aan een pilot waarin de haalbaarheid van een mogelijke bedrijfsvestiging voor familie Voncken binnen Trintelen of directe omgeving breed wordt onderzocht (Pilot “boerderij van de toekomst”).

In deze pilot wordt onderzocht of het mogelijk is om via hoogwaardige architectuur, op een landschappelijk zeer kwetsbare plek, een betaalbare bedrijfsontwikkeling te realiseren die voldoet aan de eisen van de ondernemer en die recht doet aan de kwaliteit van het landschap.

Het gaat hierbij om meer dan alleen de aankleding van de gevel of de gebruikelijke landschappelijke inpassing. De beoogde bedrijfsontwikkeling van familie Voncken Trintelen leent zich voor een dergelijke pilot.

Na de zomer van 2020 start het participatieve deel van de pilot.

Documenten

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken