Samen op weg naar een duurzame toekomst

Samen Groen logo

De eerste stap is gezet, u bent geïnteresseerd om samen op weg te gaan naar een duurzame toekomst. Hoe deze weg gaat lopen weten we nog niet. Wat we wel weten is dat we in 2050 geen fossiele brandstoffen meer willen gebruiken en dat we niet meer praten over afval, maar over hergebruik van grondstoffen. De zogenaamde 'circulaire economie'. Om dit te kunnen bereiken heeft de gemeente Gulpen-Wittem Samen Groen opgericht. Samen Groen is het initiatief waarin we met elkaar en voor elkaar werken aan een duurzame toekomst. Door informatie, ervaringen en voorbeelden te delen kunnen we van elkaars successen en fouten leren. We kunnen kansen ontdekken en elkaar helpen waar nodig. Zo werken wij samen aan een duurzame toekomst. Heeft u een idee of een voorbeeld van een duurzaam initiatief dat u binnen de gemeente wilt delen? Mail dan naar: samengroen@gulpen-wittem.nl.

Bekijk de videoreeks Samen Groen!

De Samen Groen 6-delige videoreeks vormt een inleiding in duurzaamheid voor de gemeente Gulpen- Wittem.
Een duurzame toekomst? Laten we het gewoon gaan doen, Samen Groen! Een duurzame toekomst wil iedereen. Veel mensen uit Gulpen-Wittem werken daar op hun manier aan. Door goede voorbeelden te delen kunnen we van elkaar leren en elkaar inspireren. Zo komt die duurzame toekomst een stuk dichterbij! 

Nieuwsgiering? Kijk iedere week op deze website of op YouTube naar een nieuwe aflevering van Samen Groen!

Bekijk de trailer

Aflevering 1 - Wat is duurzaamheid?

Duurzaamheid betekent voor iedereen iets anders. Het is meer dan energie. We hebben het ook over afvalstoffen, natuur en het sociale aspect.

Aflevering 2 - Fossiele brandstoffen

Waarom stoppen we met het gebruik van fossiele brandstoffen? Wie geven het goede voorbeeld en wat kan ons helpen een stap te maken?

Aflevering 3 - Natuurvreemde stoffen

Wat zijn natuurvreemde stoffen? Kijk wat mensen uit de gemeente doen om natuurvreemde stoffen uit ons systeem te houden. 

Aflevering 4 - Natuur

We zijn afhankelijk van de natuur voor schoon water, schone lucht en voedsel. Maar de natuur helpt ons ook ontspannen, creatief en gelukkig te zijn. Hoe staat de natuur ervoor? Hoe beschermen wij de natuur in Gulpen- Wittem?

Aflevering 5 - Sociale behoeften

Een duurzame wereld is het waard om geleefd te worden. Ieder mens heeft het recht om gelukkig te kunnen zijn. Hoe gelukkig zijn de mensen hier en wat staat hen in de weg? Wat gebeurt er om kwaliteit van leven in onze gemeente te vergroten?

Aflevering 6 - En nu verder

We hebben in de voorgaande afleveringen verschillende invalshoeken van duurzaamheid bekeken. Maar hoe gaan we nu verder? Hoe ziet een duurzame toekomst er volgens onze filmsterren uit?

Wat is duurzaamheid?

Duurzaamheid is een breed begrip. Je kunt het overal op toepassen. Dat maakt dat het voor iedereen iets anders betekent. Dus of je nu jouw huis wilt verduurzamen of biologisch eet, iedereen kan op zijn of haar eigen wijze bijdragen aan die gezonde en veilige toekomst. Om samen te kunnen werken aan een duurzame toekomst voor onze gemeente, moeten we eerste de klokken gelijk zetten. Dat doen we door dat brede begrip in 4 stukken te hakken.

Een duurzame toekomst voldoet aan 4 principes:

  1. We maken geen gebruik meer van fossiele brand- of grondstoffen.
  2. We brengen geen natuurvreemde stoffen meer in het milieu.
  3. We beschermen de natuur die er is en bouwen aan meer en sterkere natuur.
  4. We houden bij alles wat we doen rekening met de impact die dat op andere mensen heeft.

In de Samen groen films leggen we dit uit en laten we zien hoe mensen uit onze gemeente werken aan deze principes. Deze verschijnen hier binnenkort.
 

Wat kunt u doen?

Alles wat wij doen heeft invloed op de planeet. Energie opwekking, gebruik van grondstoffen en natuurvreemde stoffen hebben effect op ecologische- en sociale systemen. Vaak zijn wij ons niet bewust van deze impact. Hoe kan dat ook, we hebben het al druk genoeg!

Wist u dat de gemiddelde Nederlander de meeste duurzame impact heeft met de spullen die hij of zij consumeert? Daar kunt u al iets aan doen door spullen langer te gebruiken, te laten repareren, tweedehands te kopen of door lokaal in te kopen. Zo ziet u dat iedereen kan bijdragen aan een duurzame wereld op de manier die bij hem of haar past. Zo houden we deze mooie wereld leefbaar voor de generaties na ons. Op de tweede plek komt de consumptie van vlees. Af en toe een dagje zonder vlees maakt dus veel verschil.

Bekijk meer informatie over hoe u deze deze impact of uw persoonlijke impact kunt berekenen.

Binnenkort wordt u uitgenodigd om aan te geven welk thema u belangrijk vindt voor een duurzame toekomst voor de gemeente Gulpen- Wittem. Ook vragen wij u op welke wijze u daaraan bij zou willen dragen. Iedereen kan meedoen op de manier die bij hem of haar past. Wij hopen zo veel mogelijk enthousiaste reacties te ontvangen, zodat wij samen met u concrete stappen kunnen zetten. Hou deze website en de gemeentelijke kanalen in de gaten.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken