Resultaten enquête Samen Groen!

Samen gaan we het doen!

Als gemeenten hebben wij verschillende opgaven. Soms, zoals bij de “Regionale Energie Strategie” en de “Transitievisie warmte”, werken wij samen met landelijke en regionale overheden. Wij vinden het heel belangrijk om te werken aan de opgaven die voor ú het belangrijkste zijn. 

Door middel van 'Samen groen' wil de gemeente samen met u stappen zetten naar een gezonde en veilige oftewel duurzame toekomst. Wij maken werk van de uitdagingen die volgens u het meest urgent zijn. Daarom hebben wij u medio 2021 uitgenodigd om de 'samen groen enquête' in te vullen. Wij zijn blij dat 80 betrokken inwoners de moeite namen om deze enquête in te vullen. Ook hebben wij een aangepaste vragenlijst naar de scholen gestuurd, zodat we weten waar hun behoeften en duurzame krachten liggen. Met de informatie die wij verzameld hebben, kunnen wij de verbinding leggen tussen inwoners, bedrijven, onderwijs en overheid rondom de thema’s die zij belangrijk vinden.

Bewoners kiezen thema’s

Duurzaamheid is een breed begrip. Wij hebben enkele thema’s benoemd die concreet genoeg zijn om mee aan de slag te gaan. In de enquête vroegen wij u: “Wat vindt u belangrijk? Waar ligt u weleens wakker van, of wat zou u heel graag veranderd zien in onze gemeente?” Hierop heeft u geantwoord:

Wat zou u graag veranderd zien?
Natuur in het buitengebied 31%
Duurzame mobiliteit (ov, fiets, e-scooter enz) 23%
Weg met afval (circulariteit) 15%
Energie opwekken 9%
Gezondheid en welzijn 7%
Energie besparen 6%
Ecologisch huis en tuin 3%
Bewust winkelen 3%
Eten en drinken 1%
Natuur in de wijk 1%

Wij waren verrast over de uitkomst. Wij hadden verwacht dat bijvoorbeeld 'energie' belangrijker voor u zou zijn. Goed dat wij dit nu weten. Wij gaan dan ook van start met de top drie thema’s:

  1.  Natuur in het buitengebied
  2.  Duurzame mobiliteit
  3.  Weg met afval

En de andere thema’s? De overige thema’s blijven onze aandacht hebben vanuit landelijk beleid. Wij stimuleren initiatieven die op één of andere manier bijdragen aan de duurzame toekomst. We zullen rondom deze thema’s op dit moment zelf geen concrete acties organiseren.

Hoe gaan we dat doen, de volgende stap

We beginnen met het organiseren van ronde tafel gesprekken voor de 3 populairste thema’s. In de enquête hebben wij gevraagd op welke manier u zou willen bijdragen aan Samen Groen. De deelnemers die zich hebben aangemeld voor “Samen groen pionier” worden voor deze avond uitgenodigd. En pioniers dat zijn het. We gaan namelijk met een groep mensen met verschillende inzichten en belangen nadenken over de toekomst rondom dat thema. Op een manier die we nog niet eerder hebben geprobeerd. Daar is lef, tolerantie en doelgerichtheid voor nodig.

Tijdens deze gesprekken stellen wij een zamenlijk doel voor dit thema op en denk wij na over hoe wij dit waar kunnen maken. Afhankelijk van de uitkomst van deze avond, bekijken wij per thema hoe we dat doel samen waar kunnen maken. De gemeente speelt hierin een verbinden en faciliterende rol.

Wanneer bent u weer aan zet?

In de enquête heeft u aan kunnen geven op welke manier u bij zou willen dragen aan Samen Groen. Samen groen “verbinder”, “vrijwilliger” of “expert” zijn rollen die later in het traject nodig zullen zijn. Wij schrijven u dan ook gericht aan op het moment dat dit relevant is. Alle geïnteresseerden, inclusief diegenen die zich als “supporter" hebben aangemeld, worden van het hele traject op de hoogte gehouden.

Kansen verzilveren

Wij vinden het net als u spannend om op deze manier aan een duurzame toekomst te werken. Natuurlijk kunnen wij 100 dingen bedenken waardoor het geen succes zal worden. Maar wij kiezen ervoor om juist te kijken naar de kansen, hoe klein ook, die deze manier van samenwerken zal creëren. Laten we die kansen verzilveren en daarmee hoop en het goede voorbeeld geven voor alle duurzame ontwikkelingen in de gemeente.

Samen kunnen wij het doen. Samen Groen!

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken