Transitie Visie Warmte

Elke gemeente moet voor eind 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. Met deze Transitievisie maken gemeenten het tijdspad inzichtelijk: wanneer kunnen welke wijken of buurten van het aardgas worden afgekoppeld. 

Samenwerking drie gemeenten

Om uitvoering te geven aan de afspraken van het Klimaatakkoord zullen de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals, net als alle andere gemeenten in Nederland, al vóór 2030 woningen en gebouwen in enkele wijken van een alternatief voor aardgas moeten voorzien. Hiervoor is het aan de gemeenten om een Transitievisie Warmte op te stellen en een realistisch plan van aanpak te presenteren. De drie gemeenten hebben op verschillende gebieden overeenkomstige kenmerken. Door samen op te trekken wordt kennis en ervaring intensief gedeeld en het leidt tot synergie.

Meer informatie: website Programma Aardgasvrije Wijken.

Veelgestelde vragen

Kan een warmtepomp voldoende warmte leveren gedurende de winter?

Ja, warmtepompen kunnen ook in de winter genoeg warmte leveren. Uiteraard moet het type en de grootte van de warmtepomp wel passen bij de woning. Een hybride warmtepomp krijgt in principe elke woning warm, omdat er altijd nog een cv-ketel hangt om bij te verwarmen. Een combinatie met betere isolatie is natuurlijk altijd aan te raden om de cv-ketel minder nodig te hebben naast de warmtepomp. Als de woning al erg goed geïsoleerd (of nieuwbouw) is, dan volstaat een volledig elektrische warmtepomp zonder cv-ketel.

Als je twijfelt of je woning voldoende geïsoleerd is, kun je dit testen door de keteltemperatuur eens op 55 graden te zetten wanneer het buiten (bijna) vriest. Als je het huis dan warm krijgt, dan is het huis geschikt voor een hybride warmtepomp. Je kunt meer informatie vinden bij het Expertisecentrum Warmte.

Moet je bij het aanschaffen van een warmtepomp ook investeren in zonnepanelen?

Nee, dat is niet nodig, het is ook mogelijk om de stroom 'gewoon' te kopen. Maar in veel gevallen combineren mensen inderdaad zonnepanelen met een warmtepomp. Dat is financieel gunstig en een manier om zeker te zijn dat uw stroom echt groen wordt opgewekt.

Veroorzaak je door het gebruik van een warmtepomp geluidsoverlast?

Warmtepompen produceren behalve warmte ook geluid, hoe veel hangt af van het type warmtepomp. In Europa is voor warmtepompen en het geluid dat ze mogen maken een norm vastgelegd. Deze houdt in dat warmtepompen tot 6 kW maximaal 65 dBa (vergelijkbaar met een vaatwasser) mogen produceren en warmtepompen van 6 kW tot 12kW 70 dBa (vergelijkbaar met een medium stofzuiger). Dit is een maximum. Het geluidsniveau zal in de praktijk lager liggen, zeker op het moment dat er weinig aanspraak op de warmtepomp wordt gemaakt.

In de WoonWijzerWinkel in Kerkrade kun je luisteren naar het geluid van een warmtepomp en zien welke omkastingsmogelijkheden er zijn.

Waar kan ik heen voor advies over hoe ik mijn huis nog beter kan isoleren?

Wij verwijzen je graag door naar onze webpagina Samen Groen. Hier staat altijd de meest actuele informatie over duurzame woningmaatregelen in Gulpen-Wittem.

Waar kan ik meer informatie krijgen over subsidies?

Voor consumenten is vooral de ISDE-subsidie interessant. Meer informatie vind je op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Let op: de voorwaarden wijzigen jaarlijks per 1 januari. Ook wordt subsidie-advies volgend jaar meegenomen in de aardgasvrijchecker op adresniveau. Bezoek Samen Groen om op de hoogte te blijven.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken