Voorgenomen huwelijk of partnerschap melden

Gaat u trouwen of uw partnerschap registreren? Dan moet u dat eerst melden. Dit heet melden van een voorgenomen huwelijk (vroeger: ondertrouw). Dit doet u in de gemeente waar u woont of waar u wilt trouwen. U meldt uw voorgenomen huwelijk op zijn vroegst 1 jaar en uiterlijk 2 weken van tevoren (2 weken tevoren dienen uw gegevens uiterlijk bij ons binnen te zijn). Dit kan via een formulier. De huwelijksdatum kunt u al telefonisch reserveren.

Melding voorgenomen huwelijk (PDF, 76.2 kB) (PDF, 76kB)

Melding voorgenomen partnerschap (PDF, 75.8 kB) (PDF, 76kB)

Of bel 14 043

Wat u moet weten

  • In het telefoongesprek hoort u welke documenten u aan ons moet opsturen
  • Na melding van uw voorgenomen huwelijk of partnerschap sturen wij u een schriftelijke bevestiging
  • Uw geboortenaam verandert niet als u trouwt. Wel kunt u de naam van uw partner aannemen of toevoegen aan uw geboortenaam. Dit heet naamgebruik
  • Een trouwboekje is niet verplicht, maar kan een mooie herinnering zijn aan deze bijzondere gebeurtenis. De basisuitvoering van het trouwboekje/partnerschapsboekje kost € 19,00 en de luxe uitvoering € 33,00

Trouwboekjes. Drie verschillende mogelijkheden worden getoond

Getuigen doorgeven

  • Het is verplicht om getuigen te hebben bij een huwelijk; minimaal 2 en maximaal 4
  • Iedereen boven de 18 jaar mag getuige zijn
  • Heeft u zelf geen getuigen, dan kunnen wij die voor u regelen. Dit kost € 35,00 per getuige
  • Uiterlijk 2 weken voor de huwelijksdag heeft u de gegevens van de getuigen per e-mail aan ons doorgegeven
  • Woont uw getuige in het buitenland, dan moet u zijn of haar gegevens per post doorgeven. Stuur een brief zijn of haar naam en geboortedatum en een kopie van zijn of haar (geldige) legitimatiebewijs naar:

Gemeente Gulpen-Wittem
t.a.v. Klantcontactcentrum
Postbus 56
6270 AB  Gulpen

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken