Voorgenomen huwelijk of partnerschap melden

Gaat u trouwen of uw partnerschap registreren? Dan moet u dat eerst melden. Dit heet melden van een voorgenomen huwelijk (vroeger: ondertrouw). Dit doet u in de gemeente waar u woont of waar u wilt trouwen. U meldt uw voorgenomen huwelijk op zijn vroegst 1 jaar en uiterlijk 2 weken van tevoren (2 weken tevoren dienen uw gegevens uiterlijk bij ons binnen te zijn). Dit kan telefonisch en via een formulier.

Melding voorgenomen huwelijk (PDF, 76.2 kB) (PDF, 76kB)

Melding voorgenomen partnerschap (PDF, 75.8 kB) (PDF, 76kB)

Of bel 14 043

Wat u moet weten

  • In het telefoongesprek hoort u welke documenten u aan ons moet opsturen
  • Na melding van uw voorgenomen huwelijk of partnerschap sturen wij u een schriftelijke bevestiging
  • Uw geboortenaam verandert niet als u trouwt. Wel kunt u de naam van uw partner aannemen of toevoegen aan uw geboortenaam. Dit heet naamgebruik
  • Een trouwboekje is niet verplicht, maar kan een mooie herinnering zijn aan deze bijzondere gebeurtenis. De basisuitvoering van het trouwboekje/partnerschapsboekje kost € 19,00 en de luxe uitvoering € 33,00

Getuigen doorgeven

  • Het is verplicht om getuigen te hebben bij een huwelijk; minimaal 2 en maximaal 4
  • Iedereen boven de 18 jaar mag getuige zijn
  • Heeft u zelf geen getuigen, dan kunnen wij die voor u regelen. Dit kost € 32,00 per getuige
  • Uiterlijk 2 weken voor de huwelijksdag heeft u de gegevens van de getuigen per e-mail aan ons doorgegeven
  • Woont uw getuige in het buitenland, dan moet u zijn of haar gegevens per post doorgeven. Stuur een brief zijn of haar naam en geboortedatum en een kopie van zijn of haar (geldige) legitimatiebewijs naar:

Gemeente Gulpen-Wittem
t.a.v. Klantcontactcentrum
Postbus 56
6270 AB  Gulpen

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken