Omgevingsvergunning

Wilt u bouwen, verbouwen of renoveren? Slopen of asbest verwijderen? Wilt u een boom in uw tuin kappen? Een in- of uitrit aanleggen? Een monument veranderen of onderhouden? Of iets anders aan uw omgeving veranderen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Een omgevingsvergunning vraagt u aan in het Omgevingsloket online van de Rijksoverheid.

Omgevingsloket online met DigiD of eHerkenning

Maak een afspraak met de gemeente via tel. 14 043 bel naar info@gulpen-wittem.nl.

Wat u moet weten

Slopen of asbest verwijderen

Als u meer dan 10 m3 sloopafval heeft of als u asbest verwijdert, moet u een sloopmelding doen. Dat kan via Omgevingsloket online. Een sloopmelding is gratis.

Kappen

  • U wilt graag weten of een boom met of zonder vergunning gekapt kan worden? Doe dan de vergunningcheck via het omgevingsloket online.
  • Naast de gemeentelijke regels, is op het kappen van een boom tevens de Wet Natuurbescherming van toepassing. In deze wet staat onder andere dat vogelnesten niet verstoord mogen worden
  • Bent u niet de eigenaar van de te kappen boom? Dan moet u schriftelijke toestemming van de eigenaar hebben om een kapvergunning aan te kunnen vragen.

In- of uitrit aanleggen

Bij het beoordelen van uw melding toetsen wij de volgende zaken:

  • Of gevaar of hinder ontstaat voor het verkeer
  • Of de in- of uitrit het gebruik van een bestaande openbare parkeerplaats onmogelijk maakt
  • Of de groenvoorziening in de gemeente wordt geschaad

Wat u moet doen voordat u een aanvraag indient

Check of u een vergunning nodig heeft

Met de vergunningcheck van Omgevingsloket online controleert u of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Misschien hoeft u alleen een melding te doen. Soms is helemaal geen vergunning of melding nodig.

Check het bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staat precies waar wat gebouwd mag worden. De bestemmingsplannen van de gemeente Gulpen-Wittem vindt u op de landelijke website ruimtelijkeplannen.

  • Past uw bouwplan in het bestemmingsplan? Dan mag u in sommige gevallen zonder vergunning bouwen
  • Past uw bouwplan niet in het bestemmingsplan? Dan heeft u alsnog een omgevingsvergunning nodig

Check het Bouwbesluit

Als u gaat verbouwen, moet u voldoen aan de bouwtechnische regels die landelijk zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Ook als u geen vergunning nodig heeft, moet u voldoen aan dit bouwbesluit.

Check de welstandsnota

In de welstandsnota leest u welke regels voor uw locatie gelden (op basis van adres). De welstands- en monumentencommissie geeft advies aan burgemeester en wethouders over het uiterlijk van bouwwerken waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd.

Middels onderstaand welstandsformulier dient u een aanvraag in. De gemeente controleert hiermee of uw plan voldoet aan de inhoudelijke regels voor welstand en het bestemmingsplan. Let wel: dit is NIET de officiële aanvraag voor een vergunning, maar een voortoets op basis van de welstand. Wanneer de gemeente uw aanvraag heeft goedgekeurd, kunt u een officiële vergunning indienen.

Vul het welstandsformulier online in

Overleg met gemeente

Wilt u met de gemeente overleggen of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw bouwplannen? Of uw plannen in het bestemmingsplan passen? Via de optie 'Contact met bevoegd gezag' in het Omgevingsloket online kunt u schriftelijk vooroverleg met de gemeente (of ander bevoegd gezag) aanvragen.

  • Stuur ontwerptekeningen en schetsen mee waarin de afmetingen van de nieuwe situatie duidelijk worden. Wij toetsen dan uw verzoek en laten u weten waar u op moet letten en of uw verzoek haalbaar is. Dit is een informele toetsing; de uitkomst is een advies en geen formeel besluit waartegen u bezwaar kan maken

Welstandsformulier

Middels onderstaand welstandsformulier dient u een aanvraag in. De gemeente controleert hiermee of uw plan voldoet aan de inhoudelijke regels voor welstand en het bestemmingsplan. Let wel: dit is NIET de officiële aanvraag voor een vergunning, maar een voortoets op basis van de welstand. Wanneer de gemeente uw aanvraag heeft goedgekeurd, kunt u een officiële vergunning indienen.

Vul het welstandsformulier online in

Kosten

Een omgevingsvergunning is maatwerk. De kosten zijn onder andere afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt en van de bouwkosten. Uitgebreide informatie vindt u in de op deze website bij de legesverordening.

Eenheidsprijzentabel bouwkosten

Op 21 december 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders de eenheidsprijzentabel bouwkosten vastgesteld. Middels deze tabel zijn op basis van de gebruiksfunctie de bouwkosten, excl. BTW, per m³, m² of m¹ weergegeven. De totale bouwkosten worden bepaald door de inhoud, oppervlakte of strekkende meter van het betreffende bouwwerk te vermenigvuldigen met de bouwkosten uit de eenheidsprijzentabel. Als de totale bouwkosten zijn berekend, kunnen de legeskosten conform de legesverordening worden bepaald. U kunt de eenheidsprijzentabel bij de gemeente opvragen via info@gulpen-wittem.nl.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken