Briefadres

Kunt u uw post niet ontvangen op het adres waar u verblijft? Bijvoorbeeld omdat u op zee vaart of in een instelling verblijft? Dan kunt u een briefadres aanvragen bij de gemeente. De bewoner van uw briefadres moet schriftelijk toestemming geven.

Wat u moet weten

Als u langer dan 8 maanden naar het buitenland verhuist, kunt u geen briefadres in Nederland nemen. U moet zich dan uitschrijven uit de Gemeentelijke Basisregistratie Personen.

Redenen voor een briefadres

  • Korte overbrugging tussen 2 woonadressen (minder dan 6 maanden)
  • Ambulant beroep (bijvoorbeeld binnenvaartschipper of kermisexploitant)
  • Kort verblijf in het buitenland (korter dan 8 maanden)
  • Verblijf in een instelling voor vrouwen- of mannenopvang (blijf-van-mijn-lijfhuizen)
  • Verblijf in bijvoorbeeld een zorginstelling of huis van bewaring

Aanvragen

U vult onderstaande 3 formulieren in en stuurt ze samen met een kopie van uw geldig legitiematiebewijs naar:

Gemeente Gulpen-Wittem
T.a.v. Klantcontactcentrum
Postbus 56, 6270 AB Gulpen

Aangifte vestiging briefadres (PDF, 153.8 kB)
Verklaring toestemming briefadres (PDF, 94.6 kB)
Vragenlijst voor aanvragers van een briefadres (PDF, 77.9 kB)

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken