Verkiezingsborden in de gemeente

Binnen de gemeente Gulpen-Wittem wordt, ongeveer 4 weken voor aanvang van de Tweede Kamerverkiezing, in elke kern een aanplakbord geplaatst. De partijen plakken hun verkiezingsposters/aanplakbiljetten hier zelf op. De gemeente hanteert geen standaard maatvoering voor de posters/aanplakbiljetten.

Het gaat om de volgende locaties:

  • Kern Slenaken, Dorpstraat, rechts naast hotel de Slenaker Vallei
  • Kern Epen, Wilhelminastraat, bij gemeenschapshuis ’t Patronaat
  • Kern Mechelen, Hoek Past. Ruttenstraat/Capucijnenweg (bij kapelletje)
  • Kern Partij, Oude Heirbaan, bij klooster
  • Kern Nijswiller, Schulsbergerweg, bij friture
  • Kern Wahlwiller, Pres. Kennedylaan
  • Kern Eijs, Mesweg, tegenover de kerk
  • Kern Gulpen, Hoek Dorpsstraat/Groeneweg
  • Kern Wijlre, Kerkpad, ingang voetbalveld (voor kasteel)
  • Kern Reijmerstok, Reijmerstokkerdorpsstraat, bij kermisterrein

Andere bebording voor de verkiezingscampagne is in de gehele gemeente Gulpen-Wittem niet toegestaan. Dit betekent dat er ook niet op privé-eigendom/terrein campagne gevoerd mag worden. Als dit wel wordt aangetroffen, dan wordt dit meteen door de gemeente Gulpen-Wittem opgeruimd. De kosten voor het opruimen worden op de bewuste partij verhaald.

Informatie kiesraad over verkiezingscampagnes

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken