Stemmen bij volmacht

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te gaan stemmen, door bijvoorbeeld werk, ziekte of vakantie, kunt u een ander persoon machtigen voor u te gaan stemmen. Dit heet stemmen bij volmacht. Per persoon kunt u maximaal 3 volmachten krijgen. Als u tijdelijk in het buitenland woont, maar nog wel in Nederland staat ingeschreven, kunt u per brief stemmen of u kunt een ander persoon voor u laten stemmen. Ook personen die in een inrichting of gevangenis zitten, kunnen bij volmacht stemmen. Dit gaat via een onderhandse of schriftelijke volmacht. Een onderhandse volmacht kunt u volbrengen via de achterzijde van de stempas.

Doorgeven schriftelijke volmacht (DigiD)

Toelichting schriftelijke volmacht

Bent u niet niet in de gelegenheid om zelf te stemmen en kunt u geen onderhandse volmacht afgeven? Bijvoorbeeld als u tijdelijk in het buitenland verblijft, maar nog wel staat ingeschreven in de gemeente. Dan kunt u stemmen door een schriftelijke volmacht te geven. De gemeente moet het formulier schriftelijke volmacht uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 voor 17.00 uur hebben ontvangen.

De gemachtigde hoeft niet in dezelfde gemeente als u te wonen en ontvangt na goedkeuring van uw verzoek een volmachtbewijs. Uw stempas wordt ingetrokken. Mocht u uiteindelijk toch in de gelegenheid zijn om zelf te stemmen, dan kunt u de schriftelijke volmacht niet meer intrekken. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met de gemeente via tel. 14043 of mail: info@gulpen-wittem.nl.

Toelichting onderhands machtigen

Onderhands machtigen kan alleen als u en de gemachtigde in dezelfde gemeente staan ingeschreven en de gemachtigde daar stemt. Mocht u uiteindelijk toch in de gelegenheid zijn om zelf te stemmen, dan kunt u de volmacht intrekken en uw stempas terugvragen en gebruiken om zelf te stemmen. Een onderhandse volmacht kunt u geven vanaf de dag dat u uw stempas heeft. Dit kunt u doen tot op de dag van de Tweede Kamerverkiezing.
 

  • vul de gegevens in op de achterkant van uw stempas
  • zet uw handtekening
  • laat ook de gemachtigde zijn/haar handtekening zetten
  • geef de gemachtigde (een kopie van) uw identiteitsbewijs mee of een duidelijke foto op de smartphone
  • uw identiteitsbewijs mag op de dag van de verkiezing maximaal 5 jaar verlopen zijn (geldig tot 18 maart 2016 of later)
  • de gemachtigde stemt met uw stempas en de kopie van uw identiteitsbewijs
  • de gemachtigde moet zich legitimeren op het stembureau
  • de gemachtigde moet de volmachtstem gelijktijdig uitbrengen met zijn/haar eigen stem

 

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken