Coronamaatregelen tijdens het stemmen

Stemmen kan op 15 maart

De gemeenteraadsverkiezingen zijn uitsluitend op woensdag 15 maart 2023. Op de stempas staat het adres van het voor u dichtstbijzijnde stembureau. Dit neemt niet weg dat u in een stembureau naar keuze in de gemeente uw stem kunt uitbrengen. 

Maatregelen op het stembureau

De gemeente neemt vanwege het coronavirus maatregelen om te zorgen dat u veilig kunt stemmen.
 

  • Geef elkaar de ruimte. We richten de stemlokalen zo in dat u afstand kunt houden van anderen.
  • Een stembureaulid bij de ingang heet u welkom en kan u uitleg geven.
  • U mag een mondkapje dragen. Dat is niet verplicht.
  • U kunt uw handen desinfecteren bij de ingang.
  • De stembureauleden zitten achter een kuchscherm.
  • U krijgt een schoon of nieuw stempotlood. 
  • De stembureauleden maken de stemhokjes en deurklinken regelmatig schoon.

Iemand machtigen om voor u te stemmen

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus? Blijf thuis en laat u testen. U kunt iemand anders vragen om voor u te stemmen. Dat heet machtigen. We leggen uit hoe het werkt

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken