Per post stemmen

Stemmen per stempluspas + stembiljet (alleen 70-plussers)

Bent u 70 jaar of ouder? Dan kunt ook per post uw stem uitbrengen. U hoeft niet fysiek naar het stemlokaal. Dat is landelijk bepaald. U ontvangt vanzelf tijdig een stempluspas en een stembiljet in uw brievenbus. Op de retourenveloppe staat een uniek antwoordnummer van de gemeente gedrukt.

Let op: doe uw ingevulde stempluspas en het stembiljet tijdig op de post. Stempluspassen en stembiljetten die na 17 maart 2021, 21.00 uur bij de gemeente binnenkomen kunnen helaas niet meer meegenomen worden in de telling.

U kunt uw stempluspas en stembiljet ook bij het afgiftepunt in het gemeentehuis in Gulpen (Willem Vliegenstraat 12) afgeven. Dat kan op de volgende tijden:

Uw stempluspas en stembiljet kunt u afgeven in het gemeentehuis op:

  • Woensdag 10 maart van 08.30 - 17.00 uur

  • Donderdag 11 maart van 08.30 - 19.00 uur

  • Vrijdag 12 maart van 08.30 - 17.00 uur

  • Maandag 15 maart van 08.30 - 17.00 uur

  • Dinsdag 16 maart van 08.30 - 17.00 uur

  • Woensdag 17 maart van 07.30 - 21.00 uur

Stemmen die zijn ingediend via een stempluspas en stembiljet worden voor-geopend op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart. De voor-opening vindt plaats om 17.00 uur in het gemeentehuis te Gulpen en is openbaar toegankelijk. We verzoeken aanwezigen om ter plekke de coronamaatregelen in acht te nemen.

Als u tijdens de verkiezingen in het buitenland verblijft, kunt u ook stemmen per brief. Dit verloopt via de gemeente Den Haag. Informatie hierover vindt u op de website van de gemeente Den Haag. Uw aanvraag moet uiterlijk op 17 februari 2021 zijn ontvangen bij de gemeente Den Haag.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken