Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap

Verkiezingen voor de Provinciale Staten vinden eens in de vier jaar plaats. De volgende verkiezingen voor de Provinciale Staten worden georganiseerd op 15 maart 2023. Let op: dit jaar is vervroegd stemmen op maandag en dinsdag niet mogelijk!
De leden van de algemeen besturen van de waterschappen in Nederland worden sinds 2015 tegelijkertijd met de leden van de provinciale staten gekozen. De waterschapsverkiezingen vinden ook om de 4 jaar plaats.

Net zoals bij de gemeenteraad, geldt ook voor de Provinciale Staten dat ze de burgers vertegenwoordigen, alleen nu niet op gemeente-, maar op provincieniveau. Diverse partijen werken hierbij samen aan een betere provincie. De Provinciale Staten benoemen het college van Gedeputeerde Staten. Dit is het dagelijks bestuur van de provincie, vergelijkbaar met ons kabinet. Jij kunt dus op 15 maart als inwoner bepalen wie er in dit bestuur van de provincie komt.
 

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken