Vrijwilligerswerk

De vrijwilligerscentrale van Gulpen-Wittem helpt u bij het zoeken naar passend vrijwilligerswerk. Daarnaast worden er cursussen aangeboden en de centrale is het aanspreekpunt voor mantelzorg.

Vrijwilligerscentrale Gulpen-Wittem

Of neem telefonisch contact op via de telefoonnummers 06 46112017 of 06 52763677

E-mailadres: vrijwilligerswerk@gulpen-wittem.nl

Openingstijden vrijwilligerscentrale Gulpen-Wittem

U kunt binnenlopen op maandagmiddag van 14.00 - 16.00 uur.

De vrijwilligerscentrale is tijdens werkdagen altijd bereikbaar via telefoonnummer 06 46112017 of 06 52763677.

Website vrijwilligerscentrale en contactpersonen

Voor meer informatie over vrijwilligerswerk, vrijwilligersvacatures, het scholingsaanbod of andere informatie kunt u contact opnemen met Roswitha Barth, Gerda Sluysmans of Vincent Guzzehoven. Op de website van Vrijwilligerscentrale Gulpen-Wittem leest u over vrijwilligerswerk.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken