Proclaimer / toegankelijkheid

De gemeente Gulpen-Wittem is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze juist en actueel te houden. Als u vragen heeft of u komt informatie tegen die niet (meer) correct is, mail naar de gemeente.

Alle informatie die u ons verstrekt behandelen wij vertrouwelijk. Wij gebruiken uw persoons- of adresgegevens uitsluitend waarvoor u ze heeft verstrekt.

Archief

De inhoud van deze website wordt dagelijks gearchiveerd in een online archief.

Toegankelijkheid

Wij besteden veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet onze website gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Onderstaande verklaring heeft betrekking op: www.gulpen-wittem.nl. Deze verklaring is opgesteld op 13 november 2019.

Voldoen aan de Webrichtlijnen

De website van de gemeente Gulpen-Wittem voldoet nog niet aantoonbaar aan de Webrichtlijnen versie 2, niveau AA. Deze toegankelijkheidsverklaring wordt aangepast als dat nodig is. Deze verklaring is bijgewerkt op 1 januari 2018.

Uitgangspunten

 • Werkprocessen: toepassing van de Webrichtlijnen is een vast onderdeel binnen de werkprocessen
 • Afspraken en contracten: in de architectuurprincipes is toegankelijkheid een voorwaarde
 • Kennis en vaardigheden: medewerkers hebben goede kennis van de Webrichtlijnen. Als het nodig is worden externe experts ingehuurd. Deze experts denken mee, doen onderzoek en trainen de medewerkers
 • Software: met de gebruikte software bieden de redacteuren toegankelijke content aan op HTML-pagina's, waaronder tekst, afbeeldingen, formulieren en tabellen

Oorzaak

Wij hebben in 2018 een nieuwe website ontwikkeld. Toegankelijkheidsexperts zijn bij het hele ontwikkelproces betrokken geweest. De input van deze experts is direct meegenomen bij de bouw van de website. Er is echter nog geen geautomatiseerd toegankelijkheidsonderzoek gedaan naar de gehele website. Dit zal vanaf 2020 wel continue gebeuren.

Gevolg

Het is niet uit te sluiten dat delen van deze website niet voor iedereen bruikbaar zijn.

Maatregelen

We blijven deze website verder ontwikkelen. Toegankelijkheidsproblemen die worden aangedragen door experts of bezoekers van de website nemen wij mee in de ontwikkeling.

Specifieke verbetertrajecten

Voor bepaalde onderdelen zijn specifieke verbetertrajecten gepland:

 • De pdf's op de website worden onderzocht op toegankelijkheid en er is een verbetertraject gestart om het aantal nog verder te beperken.
 • In 2019 en 2020 is er extra aandacht voor training van medewerkers, het testen van technische maatregelen en het periodiek testen van de website op alle toegankelijkheidseisen door deskundigen en specifieke programma's.
 • in 2020 vindt er een burgerpanel plaats, waarbij digitale toegankelijkheid een onderwerp is.
 • Vanaf 2020: automatische toetsen. Wij laten onze website vanaf 2020 toetsen door een automatische toetstool.
 • Interne controle vóór publicatie: onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.

Controles

 • Inspecties: wij laten opleveringen en periodieke controles uitvoeren door onafhankelijke deskundigen
 • Periodieke interne controle: onderwerpen worden uitgelicht om te controleren en te optimaliseren

Alternatieven

Als u door toegankelijkheidsproblemen met de hierboven genoemde onderdelen informatie mist, neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer: 14 043

Planning

Een aantal onderdelen verdient speciale aandacht met een eigen planning, deze onderdelen zijn hierboven beschreven.

Problemen, vragen en opmerkingen

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Geef uw melding door via info@gulpen-wittem.nl. Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet.

Toegankelijkheidsverklaringen websites die vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente

Responsible disclosure

De gemeente neemt uitgebreide maatregelen om zijn computersystemen goed te beveiligen. Toch kunnen ook onze systemen (een) zwakke plek(ken) hebben. Wanneer u een zwakke plek in 1 van onze systemen ontdekt, vernemen wij dit graag van u. Wij kunnen dan snel gepaste maatregelen nemen.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken