Toegankelijkheid

Gemeentelijke website is volledig toegankelijk verklaard

Nederlandse gemeenten zijn moreel en wettelijk verplicht hun communicatiekanalen digitaal toegankelijk te maken voor iedereen. Dat geldt dus ook voor burgers met een functiebeperking: bijvoorbeeld mensen met een auditieve en/of visuele beperking, met autisme, dyslexie en/of een motorische beperking. Dit noemen we het principe van inclusie. Toegankelijkheidsstatus gemeentelijke website Gulpen-Wittem: voldoet volledig.

Wij besteden veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van digitale informatie. Iedereen moet onze website gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. In april 2021 is een onafhankelijke toegankelijkheidsinspectie van deze website door Cardan Technobility uitgevoerd. Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de WCAG 2.1 niveau AA richtlijnen. Uit dit onderzoek is gebleken dat deze website aan alle succescriteria voldoet en volledig toegankelijk is (PDF, 539.1 kB).

Status toegankelijkheidslabel van Gemeente Gulpen-Wittem. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

De toegankelijkheidsverklaring voor deze website is opgenomen in het Register van Toegankelijkheidsverklaringen.

We willen voldoen aan de eisen van digitale toegankelijkheid, en zijn dan ook actief bezig met het uitvoeren van maatregelen om onze websites en apps helemaal toegankelijk te maken. Daarom is digitale toegankelijkheid een vast onderdeel van de processen rondom webredactie, documentopmaak en aanschaf van nieuwe websites en apps. Door de vele maatregelen die genomen moeten worden, kunnen we niet alle bestaande websites en apps tegelijkertijd aanpakken. We beginnen daarom met websites en apps die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers. Daarna volgen de andere.

Hulp nodig om zaken met de overheid via internet te regelen? Deze hulp wordt aangeboden bij het informatiepunt digitale overheid.

Overzicht van websites waar de gemeente (deels) verantwoordelijk voor is of mee samenwerkt:

Website Omschrijving Toegankelijkheidsverklaring
Gemeente Gulpen-Wittem Hoofdwebsite gemeente Gulpen-Wittem Toegankelijkheidsverklaring
Hallo Heuvelland Website op initiatief van kernoverleggen Toegankelijkheidsinformatie
Samen doen Gulpen-Wittem Informatiewebsite over wonen, zorg, welzijn, werk en geldzaken Toegankelijkheidsinformatie
Ruimtelijke plannen Landelijk portaal voor bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels Toegankelijkheidsinformatie
Het CAK Publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert Toegankelijkheidsinformatie
RD4 Reinigingsdiensten
Centric Online formulieren voor Burgerzaken Toegankelijkheidsverklaring (PDF, 337.9 kB)
Sociaal Domein Maastricht Heuvelland Informatie over ondersteuning aan
volwassenen, jongeren en gezinnen

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul hebben de uitvoering van de Participatie gebundeld en ondergebracht in een Gemeenschappelijke Regeling Toegankelijkheidsverklaring
CJG 043 Website voor opgroei en opvoedvragen Toegankelijkheidsverklaring
Digitale Evenementenassistent Online melden van een evenement of een vergunning ervoor aanvragen
iBabs Online raadsinformatiesysteem
Welstandsnota's Informatie over de welstandsnota, beleid en bijbehorende kartering
Gulpen-Wittem spreekt Digitaal inwonerspanel
Historisch Centrum Limburg, Rijckheyt Rijckheyt is het centrum waar de historische archieven en collecties van Gulpen-Wittem worden beheerd en beschikbaar gesteld.

De gemeente vult deze lijst aan zodra van samenwerkende partijen een toegankelijkheidsverklaring beschikbaar is. De meeste partijen werken hier momenteel aan.

Website Gulpen-Wittem: uitgangspunten en maatregelen

De website van de gemeente Gulpen-Wittem is volledig toegankelijk. De toegankelijkheidsstatus van de gemeente Gulpen-Wittem kunt u terugvinden in het landelijke register van toegankelijkheidsverklaringen. Het onafhankelijke toegankelijkheidsrapport over de website van Gulpen-Wittem (PDF, 539.1 kB) toont de stand van zaken.

Benieuwd hoe overheidsinstanties met digitale toegankelijkheid omgaan? Bekijk eens het volledige register van toegankelijkheidsverklaringen van overheidsinstanties.

Uitgangspunten Gulpen-Wittem

 • Toegankelijkheid is geborgd in de werkwijze van de gemeentelijke organisatie.
 • Afspraken en contracten: toegankelijkheid is een voorwaarde.
 • Communicatiemedewerkers hebben kennis van de normen voor digitale toegankelijkheid. Indien nodig, worden externe experts ingehuurd.
 • Met websitesoftware bieden redacteuren toegankelijke informatie aan op websitepagina's, waaronder tekst, afbeeldingen, formulieren en tabellen.
 • Met behulp van het programma SiteImprove worden toegankelijkheidsfouten binnen de website zichtbaar en vervolgens opgelost.
 • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Knelpunten worden duurzaam opgelost.

Nog niet alles is toegankelijk

Wij hebben in 2018 een nieuwe website ontwikkeld. De input van toegankelijkheidsexperts is direct meegenomen bij de bouw van de website. Vanaf 2018 is er handmatig toegankelijkheidsonderzoek gedaan binnen de gemeentelijke website. Dit gebeurt eveneens geautomatiseerd vanaf januari 2020 middels de software van SiteImprove. Documenten die met verouderde techniek tot stand zijn gekomen of die door externe partijen aangeleverd worden, blijken soms niet helemaal toegankelijk. Hetzelfde geldt voor websites van enkele externe partijen waar de gemeente mee samenwerkt.

PDF bestanden

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan PDF's. We kunnen momenteel niet garanderen dat de pdf's die op www.gulpen-wittem.nl worden aangeboden aan de webrichtlijnen voldoen. De komende jaren worden oude pdf's vervangen door toegankelijke bestanden.

Gevolg

Het is nog niet uit te sluiten dat delen van deze website en externe websites niet voor iedereen bruikbaar zijn.

Maatregelen

Bij doorontwikkeling van deze website is digitale toegankelijkheid een uitgangspunt. Toegankelijkheidsproblemen die worden aangedragen door experts, scansystemen of bezoekers van de website, nemen wij mee in de ontwikkeling. Externe websites worden periodiek gemonitord en gewezen op hun plicht tot voldoen aan de toegankelijkheidseisen.

Specifieke verbetertrajecten:

 • In april 2021 is de website van de gemeente Gulpen-Wittem volledig toegankelijk verklaard door een extern gecertificeerd bureau (Cardan Technobility). In april 2024 vindt de volgende keuring plaats.
 • Wij toetsen de toegankelijkheid van onze website vanaf 2020 continue middels het programma SiteImprove.
 • De pdf documenten op de website worden onderzocht op toegankelijkheid en er is een verbetertraject gestart om het aantal nog verder te beperken.
 • Interne controle vóór publicatie: onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Vanaf 2020 is er een intern team dat zich bezighoudt met toegankelijkheid van informatie.

P​lanning

Een aantal onderdelen verdient speciale aandacht met een eigen planning, bijvoorbeeld ervoor zorgen dat alle documenten zo toegankelijk mogelijk zijn (zie verder de specifieke verbetertrajecten hierboven). Digitale toegankelijkheid is verder een continu proces van verbetering voor de gemeente Gulpen-Wittem.

Controles

Wij laten periodieke controles uitvoeren door (externe) experts. De gemeentelijke website is in april 2021 door een gecertificeerd bureau getoetst en volledig toegankelijk bevonden.

Problemen, vragen en opmerkingen

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten! Geef uw melding door via info@gulpen-wittem.nl of telefonisch via tel.14 043. Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet.

Heeft u hulp nodig bij het gebruik van overheidswebsites?

Tegenwoordig kunt of moet u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal, maar veel mensen vinden dit lastig.

Weet u bijvoorbeeld niet hoe DigiD werkt? En kunt u wel wat hulp gebruiken? Kom dan naar de Bibliotheek in Gulpen-Wittem! Ook voor vragen over of problemen met uw mobiele telefoon, tablet, laptop of e-reader kunt u daar terecht. U hoeft zich niet aan te melden.

Bibliotheek Gulpen-Wittem biedt ook de gratis computercursus 'Werken met de e-overheid' aan. Tijdens 4 bijeenkomsten leert u werken met de websites van de belastingdienst, het UWV en de gemeente Gulpen-Wittem. De overheid doet namelijk steeds meer via het internet.

Meer informatie is te vinden op de website van de bibliotheek Gulpen-Wittem.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken