Toegankelijkheid

Wij besteden veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van digitale informatie. Iedereen moet onze website gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Dit is in overeenstemming met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Eind maart 2021 verbeterde de toegankelijkheidsstatus van Gulpen-Wittem van 'eerste maatregelen genomen' naar 'voldoet gedeeldelijk' en in april wijzigt deze status in 'voldoet volledig' na het wijzigen van 1 toegankelijkheidsobstakel in de zoekmachine. De vernieuwde status wordt z.s.m. in het landelijke register aangepast. 

Het toegankelijkheidslabel van Gemeente Gulpen-Wittem. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Overzicht van websites waar de gemeente (deels) verantwoordelijk voor is of mee samenwerkt

 
Website Omschrijving Toegankelijkheidsverklaring
Gemeente Gulpen-Wittem Hoofdwebsite gemeente Gulpen-Wittem Toegankelijkheidsverklaring
Hallo Heuvelland Website op initiatief van kernoverleggen Toegankelijkheidsverklaring
Samen doen Gulpen-Wittem Informatiewebsite over wonen, zorg, welzijn, werk en geldzaken Toegankelijkheidsverklaring
Ruimtelijke plannen Landelijk portaal voor bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels Toegankelijkheidsverklaring
Het CAK Publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert Toegankelijkheidsinformatie
RD4 Reinigingsdiensten Toegankelijkheidsinformatie
Centric Online formulieren voor Burgerzaken Toegankelijkheidsverklaring (PDF, 337.9 kB)
Sociaal Domein Maastricht Heuvelland Informatie over ondersteuning aan
volwassenen, jongeren en gezinnen
 

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul hebben de uitvoering van de Participatie gebundeld en ondergebracht in een Gemeenschappelijke Regeling  
CJG 043 Website voor opgroei en opvoedvragen  
Digitale Evenementenassistent Online melden van een evenement of een vergunning ervoor aanvragen  
iBabs Online raadsinformatiesysteem  
Welstandsnota's Informatie over de welstandsnota, beleid en bijbehorende kartering   
Gulpen-Wittem spreekt Digitaal inwonerspanel  

De gemeente vult deze lijst aan zodra samenwerkende partijen een toegankelijkheidsverklaring aanbieden. De meeste partijen werken hier momenteel aan.

Voldoen aan de toegankelijkheidseisen

De website van de gemeente Gulpen-Wittem voldoet grotendeels aan de norm. Zodra de website volledig voldoet, wordt de toegankelijkheidsverklaring hierop aangepast. Benieuwd hoe overheidsinstanties met digitale toegankelijkheid omgaan? Bekijk eens het volledige register van toegankelijkheidsverklaringen van overheidsinstanties.

Uitgangspunten Gulpen-Wittem

 • Toegankelijkheid is geborgd in de werkwijze van de gemeentelijke organisatie.
 • Afspraken en contracten: toegankelijkheid is een voorwaarde.
 • Communicatiemedewerkers hebben kennis van de normen voor digitale toegankelijkheid. Indien nodig, worden externe experts ingehuurd.
 • Met websitesoftware bieden redacteuren toegankelijke informatie aan op websitepagina's, waaronder tekst, afbeeldingen, formulieren en tabellen.
 • Met behulp van het programma SiteImprove worden toegankelijkheidsfouten binnen de website zichtbaar en vervolgens opgelost.
 • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Knelpunten worden duurzaam opgelost.

Nog niet alles is toegankelijk

Wij hebben in 2018 een nieuwe website ontwikkeld. De input van toegankelijkheidsexperts is direct meegenomen bij de bouw van de website. Vanaf 2018 is er handmatig toegankelijkheidsonderzoek gedaan binnen de gemeentelijke website. Dit gebeurt eveneens geautomatiseerd vanaf januari 2020 middels de software van SiteImprove. Documenten die met verouderde techniek tot stand zijn gekomen of die door externe partijen aangeleverd worden, blijken soms niet helemaal toegankelijk. Sommige contrasten, links en pagina's zijn niet geheel toegankelijk. Hetzelfde geldt voor websites van enkele externe partijen waar de gemeente mee samenwerkt.

PDF bestanden

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan PDF's. We kunnen momenteel niet garanderen dat de pdf's die op www.gulpen-wittem.nl worden aangeboden aan de webrichtlijnen voldoen. De komende jaren worden oude pdf's vervangen door toegankelijke bestanden.

Gevolg

Het is nog niet uit te sluiten dat delen van deze website en externe websites niet voor iedereen bruikbaar zijn.

Maatregelen

Bij doorontwikkeling van www.gulpen-wittem.nl is digitale toegankelijkheid een uitgangspunt. Toegankelijkheidsproblemen die worden aangedragen door experts, scansystemen of bezoekers van de website, nemen wij mee in de ontwikkeling. Externe websites worden periodiek gemonitord en gewezen op hun plicht tot voldoen aan de toegankelijkheidseisen.

Specifieke verbetertrajecten:

 • In januari 2021 ontving de gemeente de resultaten van een toegankelijkheidsinspectie door een extern gecertificeerd bureau (Cardan Technobility). Gedurende de eerste maanden van 2021 worden verbeteringen, voortkomend uit deze inspectie, uitgevoerd.
 • Wij toetsen de toegankelijkheid van onze website vanaf 2020 continue middels het programma SiteImprove.
 • De pdf documenten op de website worden onderzocht op toegankelijkheid en er is een verbetertraject gestart om het aantal nog verder te beperken.
 • Interne controle vóór publicatie: onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid. 
 • Vanaf 2020 is er een intern team dat zich bezighoudt met toegankelijkheid van informatie.

P​lanning

Een aantal onderdelen verdient speciale aandacht met een eigen planning, bijvoorbeeld ervoor zorgen dat alle documenten zo toegankelijk mogelijk zijn (zie verder de specifieke verbetertrajecten hierboven). Digitale toegankelijkheid is verder een continue proces van verbetering voor de gemeente Gulpen-Wittem.

Controles

Wij laten periodieke controles uitvoeren door (externe) experts. Een inspectie door een gecertificeerd bureau is ingepland voor november 2020.

Problemen, vragen en opmerkingen

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten! Geef uw melding door via info@gulpen-wittem.nl of telefonisch via 14 043. Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken