Toeristische info

Welkom bij Gemeente Gulpen-Wittem

Raadszaal Gemeente Gulpen-Wittem Bestuur en organisatie Raadszaal Gemeente Gulpen-Wittem Over de gemeente

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken

  • Enquête gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP)

    Bereikbaarheid, mobiliteit en een goede doorstroming van het verkeer zijn thema’s die doorlopend aandacht verdienen. Hoe dit geregeld is, ligt vast in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (oftewel: het GVVP). Het GVVP wordt dit jaar vernieuwd. We vinden het belangrijk om inwoners hierbij te betrekken en daarom ontvangt u in de week van 25 maart een uitnodiging om deel te nemen aan een online enquête. Lees verder

  • Sprekersplein op 4 april: laat uw stem horen

    Om een weloverwogen besluit te kunnen nemen, hoort de gemeenteraad graag de mening van belanghebbenden. Daarom vindt er een zogenaamd ‘sprekersplein’ plaats. U kunt tijdens dit sprekersplein uw mening geven over voorstellen, die op de agenda staan. Het sprekersplein vervangt de eerdere rondetafelgesprekken. Lees verder

  • Zaaien om te kunnen oogsten

    LLTB informeert! Het merendeel van de landbouwgewassen moet je eerst zaaien om ze later te kunnen oogsten. In de herfst hadden we al de wintergranen gezaaid en in het voorjaar zaaien we de zomervruchten. Vanaf half maart tot in mei is bij ons de zaaitijd. Lees verder

  • Bekijk meer nieuws