Een rijbewijs vraagt u persoonlijk aan. Daarvoor maakt u een afspraak. U betaalt de kosten bij de aanvraag. Het nieuwe document is na 5 werkdagen klaar. Een rijbewijs is meestal 10 jaar geldig.

Corona informatie
Wij doen ons best om de dienstverlening veilig te houden. Verloopt uw rijbewijs pas over geruime tijd, en is het dus niet noodzakelijk om nu een afspraak in te plannen? Maak dan op een later tijdstip een afspraak. 

Afspraak omwisseling buitenlands rijbewijs

Afspraak rijbewijs aanvragen

Afspraak rijbewijs afhalen

Coronamaatregelen: tijdelijke Europese regeling geldigheid rijbewijzen

2 september 2020

Door de maatregelen rondom corona is het niet altijd mogelijk om het rijbewijs tijdig te verlengen. Daarom heeft de Europese Commissie besloten dat verlopen EU-rijbewijzen tijdelijk langer geldig zijn.

Rijbewijzen die (zijn) verlopen in de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 november 2020 blijven tijdelijk langer geldig. U mag dan nog 9 maanden doorrijden met het verlopen rijbewijs. Deze periode gaat in vanaf de dag dat het rijbewijs is verlopen. De dienstverlening voor het aanvragen van rijbewijzen loopt gewoon door. Zet de aanvraag voor een nieuw rijbewijs daarom zo snel mogelijk in gang. Wacht niet tot het laatste moment. Heeft u een medische beperking en uw rijbewijs met een beperkte geldigheidsduur is verlopen? Dan wordt u geadviseerd pas te rijden na goedkeuring door het CBR.  

Wilt u het rijbewijs verlengen? Dit blijft gewoon mogelijk. U mag langer doorrijden op basis van de coulance regeling. Dit is niet verplicht. Voor meer informatie kijk op de website van de Rijksoverheid.

Door de regeling kunnen mensen binnen Europa tijdelijk blijven doorrijden met hun verlopen rijbewijs. De voorwaarden van de tijdelijke regeling zijn: 

 • Het rijbewijs is verlopen/verloopt in de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 november 2020.
 • Bestuurders van wie het rijbewijs of een categorie op het rijbewijs verloopt in deze periode kunnen 9 maanden doorrijden binnen Europa met het verlopen rijbewijs. De 9 maanden gaan in vanaf de datum dat het rijbewijs verloopt. Ze blijven in die periode verzekerd en krijgen hiervoor geen boete als ze staande worden gehouden.
 • De regeling geldt voor alle EU-lidstaten en voor het rondrijden binnen Europa. Niet EU-rijbewijzen vallen buiten deze regeling. 
 • De regeling geldt voor alle rijbewijzen. Dus ook voor rijbewijzen die bijvoorbeeld vanwege een medische aandoening maar 1 of 3 jaar geldig zijn. De minister roept mensen met zo’n rijbewijs op om goed na te denken of het wel verstandig is de weg op te gaan voordat hun medische keuring en de beoordeling van de rijvaardigheid heeft plaatsgevonden. Keuringsartsen mogen keuringen uitvoeren. Neem voor meer informatie en het maken van een afspraak contact op met uw keuringsarts.

Uitzonderingen

De nieuwe maatregel geldt niet voor rijbewijzen die zijn ingevorderd of geschorst, bijvoorbeeld vanwege een ernstige verkeersovertreding of alcoholgebruik in het verkeer. Het verlopen rijbewijs geldt ook niet als identificatiemiddel, met uitzondering van situaties waarbij sprake is van zorgafname.

Op de website van de RDW wordt uitleg gegeven over de maatregelen die de RDW neemt vanwege het coronavirus.

Richtlijn vakbekwaamheid code 95 - wetswijziging per 1-12-2020

Code 95 betekent dat de rijbewijshouder geschikt bevonden (vakbekwaam) is om beroepsmatig bepaalde voertuigen te besturen. Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs die achter een rijbewijscategorie is geplaatst. Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijscategorie C, C1, D en D1 noodzakelijk is. Meer informatie over de code vakbekwaamheid vindt u op de site van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.

Wetswijziging per 1 december 2020
Chauffeurs die zijn geboren voor 1 juli 1955 hebben automatisch de code 95 gekregen voor de duur van het rijbewijs. Dit op basis van hun leeftijd. De Europese Commissie vindt dat het automatisch geven van de code 95 niet mag. De Nederlandse overheid moet dit terugdraaien. Hiervoor is een wetswijziging doorgevoerd, die in gaat per 1 december 2020.

Alle rijbewijshouders met een C en/of D rijbewijs geboren voor 1 juli 1955 met een nu nog geldige code 95, ontvangen een brief van het ministerie IenW. In de brief staat wat de chauffeur moet doen om de code 95 op het rijbewijs te behouden. Actuele informatie is ook te vinden op de website van Rijksoverheid.

Wanneer moet een nieuw rijbewijs worden aangevraagd?

Rijbewijshouder is geen beroepschauffeur

De code 95 op het rijbewijs verloopt voor 1 december 2020: de rijbewijshouder hoeft geen nieuw rijbewijs aan te vragen.

De code 95 verloopt na 1 december 2020: de rijbewijshouder moet een nieuw rijbewijs aanvragen tussen 1 december 2020 en 1 januari 2021. 

Rijbewijshouder is een beroepschauffeur

De rijbewijshouder moet zijn Vakbekwaamheid behalen voor 1 december 2020. Een nieuw rijbewijs aanvragen is nog niet nodig.  

Wat u moet weten

U kunt uw rijbewijs pas aanvragen de dag nádat u bent geslaagd. Dat komt omdat het CBR een dag de tijd nodig heeft om uw recht op een rijbewijs vast te leggen in het Centraal Register Rijbewijzen van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

Spoedaanvraag

Heeft u uw rijbewijs snel nodig? Doe dan een spoedaanvraag voor 14.00 uur. Hiervoor betaalt u extra. U kunt uw rijbewijs meestal de volgende werkdag afhalen. Bent u uw oude rijbewijs kwijt? Dan duurt de spoedaanvraag langer.

Kwijt of gestolen

U maakt een afspraak voor het aanvragen van een nieuw rijbewijs. U vult bij de gemeente een vermissingsverklaring in. Daarna kunt u direct een nieuw rijbewijs aanvragen. Neem uw legitimatiebewijs mee.

Online kunt u ook verlies of diefstal registreren. De melding wordt met DigiD gedaan via www.rdw.nl en daardoor is het rijbewijs direct ongeldig. 

Geldigheid

Geldigheid rijbewijs
Leeftijd/soort rijbewijs Geldig
18 tot 65 jaar Maximaal 10 jaar
65 tot 70 jaar Tot 75ste verjaardag
Ouder dan 70 jaar Maximaal 5 jaar
Rijbewijs C en/of D Maximaal 5 jaar (i.v.m. beroepskeuring)

Om medische redenen kan een rijbewijs korter geldig zijn.

Rijbewijs vernieuwen vanwege extra categorie

U heeft een rijbewijs nodig voor alle voertuigen: van bromfiets tot tractor. Heeft u al een rijbewijs en heeft u een aanvullende rijbevoegdheid behaald? Dan moet u uw rijbewijs laten vernieuwen. Voor elke categorie waarmee uw rijbewijs wordt uitgebreid, heeft u een Gezondheidsverklaring nodig. Lees meer op CBR: Gezondheidsverklaring aanvragen.

Buitenlands rijbewijs omwisselen

Heeft u een buitenlands rijbewijs? Dan moet u het misschien laten omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Lees meer op RDW: Voorwaarden omwisselen buitenlands rijbewijs. U moet hiervoor een afspraak maken.

Jonger dan 18 jaar

Vanaf je 17e mag je praktijkexamen doen. Ben je geslaagd, dan mag je ook autorijden. Tot je 18e moet er wel een coach naast je zitten. Lees meer op 2todrive: Zo werkt het.

Medische keuring / gezondheidsverklaring

In sommige gevallen is een medische keuring nodig voordat u een rijbewijs kunt aanvragen of vernieuwen:

 • Uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag
 • U heeft een beperking die van invloed is op uw rijvaardigheid
 • U heeft een (groot) rijbewijs voor een vrachtwagen of bus

Voor de medische keuring heeft u een Gezondheidsverklaring van het CBR nodig. Het CBR beoordeelt of u rijgeschikt bent. Het CBR adviseert om de keuring tenminste 4 maanden voor het verlopen van het rijbewijs aan te vragen.

De Gezondheidsverklaring

De Gezondheidsverklaring (voorheen Eigen verklaring) is een formulier met vragen over uw gezondheid. U heeft de Gezondheidsverklaring nodig als u rijexamen gaat doen of als u vanwege een medische situatie een rijbewijs met beperkte geldigheidsduur heeft. Maar ook als u uw rijbewijs wilt halen of verlengen voor vrachtauto of bus (C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E of DE) en als uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag moet u deze verklaring invullen. Door deze verklaring in te vullen kan het CBR beoordelen of u gezond genoeg bent om te rijden.

Waar kan ik een Gezondheidsverklaring kopen?

U kunt op de volgende manieren aan een Gezondheidsverklaring komen:

 • De gemeente Gulpen-Wittem. U kunt deze bij het Klantcontactcentrum kopen.
 • Mijn CBR voor het online kopen en invullen van een Gezondheidsverklaring. Inloggen op Mijn CBR gaat via DigiD met sms-controle en betalen gaat via iDeal. Tip: digitaal indienen versnelt het proces.
 • De CBR webshop voor een papieren Gezondheidsverklaring. Dit kost 10 euro extra. De verklaring is zonder DigiD te bestellen en wordt binnen 5 werkdagen verstuurd. Betalen gaat via iDeal.
 • Het CBR-examencentrum in Amsterdam, Arnhem, Assen, Eindhoven en Rijswijk voor een papieren Gezondheidsverklaring. Betalen is alleen mogelijk met pin.

Lees meer over de gezondheidsverklaring op de website van CBR: Gezondheidsverklaring aanvragen.

Brexit

Het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) wil de Europese Unie verlaten. Deze zogeheten Brexit heeft tot gevolg dat diverse afspraken in Europees verband niet meer gelden voor het Verenigd Koninkrijk. Op het gebied van mobiliteit heeft de Brexit ook gevolgen. Op de website van de RDW leest u wat de mogelijke gevolgen zijn op de producten en diensten van de RDW.

Meenemen

Voor het afhalen van een rijbewijs heeft u een afspraak gemaakt bij het Klantcontactcentrum.

Denk bij het afhalen eraan om het afhaalbewijs mee te nemen dat u bij de aanvraag ontvangen heeft. Neem ook uw oude rijbewijs mee, als u dit nog bezit.

Kosten

Kosten rijbewijs
Soort rijbewijs Prijs
Aanvraag € 41,00
Spoedaanvraag € 75,10 (inclusief € 34,10 toeslag voor spoedaanvraag)
Gezondheidsverklaring bij gemeente € 37,80

Informatie over de kosten van een gezondheidsverklaring is te vinden op de website van het CBR.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken