Waarom archiveren?

Alle openbare, gemeentelijke informatie wordt geacht op een adequate wijze te worden gearchiveerd en toegankelijk gemaakt. Zo ook webinformatie.
Archivering van de website is tevens opgenomen in de ICTU webrichtlijnen die de komende jaren gaan gelden voor de overheid. Daarnaast is archivering vanuit het oogpunt van Digitaal Erfgoed gewenst.

Via archiefweb kunt u webpagina's uit het verleden raadplegen. Dit kan vanaf 24 augustus 2011. Voor het beste resultaat kunt u de webarchieven het beste in Microsoft Edge bekijken.

Raadpleeg archiefweb

Hoe werkt het?

Archiefweb maakt een complete versie van de website van de gemeente Gulpen-Wittem. Deze is geheel doorklikbaar met alle informatie, afbeeldingen en achterliggende documentatie. Continue wordt er ‘gekeken’ of er gepubliceerde wijzigingen zijn doorgevoerd binnen de website van de gemeente Gulpen-Wittem. Deze wijzigingen worden vervolgens opgeslagen en weergegeven in het archief.

Welke standaard gebruiken we?

Archiefweb maakt gebruikt van de internationale standaard voor de opslag van webarchieven. Hiermee kunt u altijd beschikken over een compleet archief, zowel nu als in de toekomst. Het archief wordt opgeslagen in het WARC formaat, een open standaard en ontwikkeld onder toezicht van de International Internet Preservation Consortium (IIPC). En geldt als internationale standaard (sinds mei 2009) onder ISO TC46/SC/WG12.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken